Skip to main content

Nu utvidgas avfallssamarbetet med Surahammars kommun

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2017 10:36 CET

Kontakta VafabMiljö kring frågor om hushållsavfall i Surahammar på tfn 020-120 22 20.

Den 1 januari 2017 har Surahammars kommun lagt över ansvaret för hushållsavfall på VafabMiljö Kommunalförbund. De som vill ändra abonnemang eller har frågor kring hushållsavfall ska då kontakta VafabMiljö istället för Surahammars kommunalteknik. Det gäller hushåll, föreningar, samfälligheter, företag och andra verksamheter med hushållsavfall.

Samtliga kommuner i Västmanland samt Heby och Enköpings kommuner är med i VafabMiljö kommunalförbund. Redan tidigare har samarbetet utökats när det gäller hantering av hushållsavfall sedan kommunerna i Heby, Enköping, Västerås, Skinnskatteberg, Hallstahammars, Fagersta, Norberg och Sala lagt över hanteringen av hushållsavfall på VafabMiljö kommunalförbund. Från den 1 januari 2017 har nu även Surahammars kommun lagt över all hantering av hushållsavfall på VafabMiljö.

  • Vi kommer att ta hand om hela avfallskedjan, från det att hushållsavfallet uppstår tills det kommer till nytta igen. Det möjliggör att vi kan utveckla en långsiktigt hållbar avfallshantering i hela vår region, säger Carina Färm, VD VafabMiljö.

Avfallsbranschen står inför stora förändringar. Återanvändningen och återvinningen ska öka. Avfallet ska minskas. Det är bland annat för att klara dessa utmaningar som kommunerna i Västmanlands län samt Enköpings och Hebys kommuner utökar samarbetet. För att möjliggöra detta har VafabMiljö ombildats från ett kommunalt bolag till ett kommunalförbund.

  • Syftet med kommunalförbundet är att regionen ska fortsätta vara ett föredöme inom avfallsområdet, säger Carina Färm.

Att kommunerna kraftsamlar kring avfallsfrågorna skapar bättre förutsättningar för att möta omvärldens ökade krav.

VafabMiljö Kundservice nås på epost kundservice@vafabmiljo.se och telefon 020-120 22 20.

För mer information, kontakta gärna
Carina Färm, VD VafabMiljö Kommunalförbund, telefon 021-39 35 01, e-post: carina.farm@vafabmiljo.se

VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering.Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö Kommunalförbund. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy