Skip to main content

Årets mest besöksintensiva helg på återvinningscentralerna i Umeå

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2017 08:00 CEST

Under Kristi Himmelsfärdshelgen brukar det statistiskt sett vara en av de mest besökta dagarna på Umeås återvinningscentraler. En sval maj har även gjort att många sommarstugeägare eller villaägare kanske inte riktigt kommit igång med vårstädningarna. Utifrån detta förväntas det bli extra många besökare på återvinningscentralerna.

Under 2016 kom det mer än en bil var 15:e sekund under Kristi himmelsfärdshelgen till Gimonäs återvinningscentral, På klockarbäcken var det något lugnare med ca 1 bil per minut.

Vakin har några tips för att förenkla besöket på Återvinningscentralerna:

  • 1.Sortera hemma. Lägg virke för sig, löv för sig och farligt avfall för sig själv.
  • 2.Har ni sådant som ska packas i säck, lägg det i genomskinliga säckar
  • 3.Ta det lugnt när ni är på plats, tänk på att alla inte är så vana att backa eller köra med släpvagn.

Det kanske viktigaste tipset, är ni osäkra på hur något ska sorteras, fråga personalen på plats.

Behöver ni verkligen åka till Återvinningscentralen?

En viktig fråga att ställa sig själv, behöver jag verkligen slänga? Kan det vara så att det kanske kan säljas eller skänkas bort istället? Eller kanske bygga en hylla till förrådet av de där brädplankorna? Både på Gimonäs och Klockarbäckens återvinningscentral finns det ett återbrukshus där det går att lämna saker som inte behöver kastas.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy