Skip to main content

Åtgärder efter branden vid Täfteå avloppsreningsverk

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2018 14:59 CET

Under helgen har efterarbetet påbörjats vid Täfteå reningsverk. Arbetet med att samordna insatser och kartlägga anläggningens skador är i full gång.

Under måndagen har en första analys gjorts av händelsen, och Vakin har tagit fram ett tydligt mål vad gäller att få till fungerande avloppsrening i Täfteå.

-Vi har en tydlig målbild av arbetet framåt, att inom två veckor ska vi ha fungerande grovrening och inom tre veckor ska den kemiska reningen fungera säger Robert Hansson, VA-chef vid Vakin.

Denna målbild förutsätter att delar av den nuvarande anläggningen går att använda och vi får tillgång till de resurser som behövs för att lösa situationen.

-Vi tittar även på andra alternativa lösningar på kort och lång sikt, säger Robert Hansson För oss är det viktigt att vi så snabbt som möjligt får en fungerande rening av avloppsvattnet.

För stunden kvarstår rekommendationen om varsam hantering av avloppet och tänka på vad man spolar ner. Allt i syfte att minska belastningen av Täfteåfjärden.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.