Skip to main content

Finalister i MIPIM Awards 2016

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 08:59 CET

Umeåbornas reningsverk, som är beläget på Ön, har blivit nominerade till bästa industri och logistikbyggnad vid den prestigefulla fastighetsmässan MIPIM, Le marché international des professionnels de l’immobilier, i Cannes. Vinnaren utses den 17 mars på plats i Cannes.

– Att vara nominerade är en stor ära, och att vi är med och tävlar mot de bästa arkitektoniska industri- och logistikprojekten i världen är otroligt spännande. Att det går att bygga estetiskt och funktionellt är mycket roligt, säger Anna Carlsson projektchef för bygget av reningsverket.

Den i mest ögonfallande byggnaden i byggprojektet har varit betongbyggnaden med det veckade taket. Den, liksom hela övriga anläggningen, är ritad av BAU, Byrån för Arkitektur och Urbanism i Stockholm.

– Utöver en spännande arkitektur är det en funktionell arkitektur. Det veckade sedumtaket är en del i att ta hand om regnvatten, men även anpassat för att montera solenergi, säger Anna Carlsson. Vi tror att det höga miljötänkandet och den goda arkitekturen tror jag är något som väcker internationellt uppseende avslutar Anna Carlsson.

Dagvattenhantering

Taket på signaturbyggnaden är ett sedumtak för att bättre kunna omhänderta regnvatten. Sedumtaket kan ta tillvara på upp till 70 % av allt regnvatten som faller på taket. Samtidigt ger denna typ av tak ökad bullerdämpning och minskar mängden damm.

Runt byggnaderna har det skapats ett system för dagvattenhantering. Där dagvattnet tas upp av växter eller sjunker ner långsamt genom marken, vilket gör att olika ämnen sedimenteras och avskiljs istället för att rinna direkt ut i älven där de kan försvåra livsmiljön för vattenlevande organismer.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avlopp och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså är det självklarheter att kunna duscha, bada, tvätta, diska, bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. Listan kan göras lång. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenheter bakom att våra kunder har tillgång till Norrlands godaste kranvatten i kranarna. Att man kan spola toaletten utan att vara orolig för miljön. Att man kan sortera sitt avfall och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt, oavsett om avfallet återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades den 1 januari år 2000. Den 1 januari 2016 bildades VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB, Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy