Skip to main content

Höjning av avfallstaxan i Vindelns kommun

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2018 07:30 CET

Den 26 november beslutade Vindelns kommunfullmäktige om en höjning av avfallstaxan i Vindelns kommun. Den främsta orsaken till höjningen är att få full kostnadstäckning för verksamheten i Vindeln.

I Vindeln har det under flera år inte varit några höjningar av avfallstaxan, under 2018 gjordes en höjning av avfallstaxan men med förändrade avtal och ökade transportkostnader behövs även en höjning från årsskiftet 2019.

-Tanken är att Avfallstaxan ska täcka de faktiska kostnader som finns för avfallshantering det vill säga vara självfinansierande. Höjningen av avfallstaxan beror främst på att kostnaderna för transporter och behandling av avfall har ökat, säger Elisabeth Johansson renhållningschef vid Vakin.

Det är mycket som ingår i renhållningsavgifterna.

-Våra kunder får tillgång till avfallskärl, hämtning och behandling av hushållsavfall. Kunderna får även tillgång till återvinningscentralen där våra kunder kan lämna sitt grovavfall berättar Elisabeth Johansson renhållningschef vid Vakin.

För en normalvilla blir exempelvis höjningen 395 kr per år, från 1 585 kr per år till 1 980 kr per år. För fritidshus med gemensam hämtplats blir höjningen 480 kr från 690 kr per säsong till 1 170 kr per säsong. Det vanligaste slamtömnings-abonnemanget höjs med 60 kr från 830 kr per tömning till 890 kr per tömning.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.