Skip to main content

Kortfilmstävling – tema laga, låna eller återanvänd

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 15:24 CET

Simone Andersson på Vakin, tipsar om Miljönär-filmtävlingen som ska inspirera till hållbar konsumtion.

Samrådsgrupp Avfall i Västerbotten har startat en tävling för alla i åldern 13-30 år som bor i Västerbotten. Det eftersöks smarta, kluriga, spännande, roliga, enkla eller svåra kortfilmer på temat ”Laga, låna eller återanvänd – bli en Miljönär”. Helt enkelt tips om hur vi kan göra vår planet till ett mer hållbart ställe.

En Miljönär är smart – blir rik och räddar miljön samtidigt genom att laga, låna och återanvända. Detta koncept behöver spridas och troligen finns det många Västerbottningar som kan göra det på ett inspirerande sätt. Därför har Samrådsgrupp Avfall* startat en filmtävling för alla i länet som är 13-30 år. Det är en av Västerbottens satsningar i den nationella kampanjen ”Bli Miljönärvänlig”**, som initierats av branschorganisationen Avfall Sverige.

– Vi hoppas på många klura, roliga och kanske oväntade kortfilmer som kan nå ut till våra medborgare. Genom att filmerna skapas och publiceras på de tävlandes egna kanaler så når kanske budskapet fram på ett annat sätt än när vi själva försöker kommunicera, säger Elisabeth Johansson, renhållningschef på Vakin, tillika Umeå och Vindelns representant i Samrådsgrupp Avfall.

Vinnaren får 5 000 kr

Tävlande ska vara mellan 13-30 år och bosatta i Västerbotten. Filmerna får vara max 59 sekunder och i webb-format. Temat är laga, låna eller återanvänd och Miljönär- loggan ska finnas med någonstans i filmen.

Fem kortfilmer kommer att premieras där vinnaren tar hem 5000 kr, andre pristagaren får 3 000 kr och 3-5 pris är 1000 kr. Juryn består av Simon Öhman Jönsson, filmbolaget Pixelera, Ingegerd Svantesson, Avfall Sverige, samt tre avfallskommunikatörer som representerar Samrådsgrupp Avfall – Katarina Bergsten, Anette Hedman och Simone Andersson.

Tävlingen pågår 14 februari – 19 mars 2017 och fullständiga tävlingsregler finns på Region Västerbottens hemsida: www.regionvasterbotten.se/miljonar

Mer information:

Simone Andersson, Kommunikatör, Vakin
0730-22 88 50

Elisabeth Johansson, Renhållningschef, Vakin
090-16 30 37

* Samrådsgrupp Avfall är ett kommunalt nätverk i Västerbotten, under Region Västerbotten, som består av personer som på olika sätt arbetar med miljö- och avfallsfrågor.

** Kampanjen ”Miljönär-vänlig” har tagits fram av Avfall Sverige och används av kommuner för att inspirera till hållbar konsumtion. Genom kampanjen och hemsidan uppmärksammas alla som gör det möjligt att laga, låna, återanvända, eller att på annat sätt minska avfallet. Där finns också en karta som visar verksamheter i Sverige som har fått märkningen. www.miljönär.se

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy