Skip to main content

Nytt avfallsinsamlingssystem för villaägare i Umeå och Vindelns kommuner

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2017 10:54 CEST

Under måndagen den 25 september och tisdag den 26 september beslutade kommunfullmäktige i både Umeå och Vindelns kommuner om ett nytt avfallsinsamlingssystem för de båda kommunerna. Systemet kommer att vara två stycken avfallskärl med fyra fack i varje kärl. Villaägarna kommer att ha de nya kärlen på sina tomter från första halvan av 2020.

Efter korta debatter i både Umeå och Vindelns kommunfullmäktige antogs det nya insamlingssystemet.
-Detta visar att det finns en bred och tydlig förankring i kommunerna om att systemet ska införas, säger Elisabeth Johansson, renhållningschef vid Vakin. Det visar också att det finns en bred politisk vilja att nå de lokal, regionala och nationella miljö- och återvinningsmålen.

Det nya insamlingssystemet består av två avfallskärl med totalt åtta olika fack. I dessa sorterar hushållen ut både ut matavfall, hushållsavfall och förpackningar. Insamlingssystemet är tänkt att införas för villor och radhus i de båda kommunerna med start första halvan av 2020. Insamlingssystemet med förpackningar kommer att vara frivilligt.

- Det vi ser från andra kommuner som infört fastighetsnära insamlingssystem är att fastighetsägare är mycket nöjda med den ökade servicenivån och den goda utsorteringen som sker. Sammantaget är detta en bra vinst som vi gör tillsammans för vår gemensamma livsmiljö, säger Elisabeth Johansson.

Fram till införandet under 2020 finns ett stort och omfattande arbete kvar att genomföra. Förutom upphandlingar av entreprenörer och anpassning av regler och avgifter ska villahushållen informeras och ges möjlighet att välja det nya insamlingssystemet.Alla kunder kommer också att få möjlighet att ställa frågor lära sig mer om det nya systemet.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.