Skip to main content

Reningsverket i Täfteå stängs

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2017 07:55 CET

Under våren 2018 påbörjas arbetet med att stänga avloppsreningsverket i Täfteå. Avloppsvattnet från Täfteå kommer i framtiden att pumpas från Täfteå till Umeå Avloppsreningsverk. Reningsverket beräknas stängas ned under 2021.

Avloppsreningsverket i Täfteå behöver en omfattande teknisk upprustning som förbättrar både styrning och driftssäkerhet, som många andra VA-anläggningar inom Umeå kommun. Då finns valet att bygga om avloppsreningsverket i Täfteå eller att pumpa vattnet till Umeå avloppsreningsverk. Denna gång föll valet på att stänga reningsverket i Täfteå och att pumpa vattnet till Umeå.

- Ur ett långsiktigt perspektiv är det en fördel att pumpa avloppsvattnet till Umeå. Det ger lägre underhållskostnader och blir lättare att på sikt klara ökade krav på rening av vattnet. Vid framtida skärpta reningskrav av t ex läkemedelsrester kommer vi dessutom bara att behöva uppgradera en anläggning vilket håller nere framtida kostnader berättar Robert Hansson, VA-chef vid Vakin.

Förutom det ekonomiska perspektivet finns andra fördelar med att välja att pumpa vattnet in till Umeå avloppsreningsverk. Dels kan livsmiljön i Täfteåfjärden förbättras genom att mängden tillförda näringsämnen minskar. Det skapar också möjligheten att säkra dricksvattenförsörjningen till Täfteå.

Ny vattenledning till Täfteå

I samband med att en ny avloppsledning läggs ned kommer även en ny dricksvattenledning att läggas ned mellan Täfteå och Innertavle. När denna dricksvattenledning är på plats kommer Täfteå inte att bli lika känsligt vid vattenläckor.

- Med en ringmatning till Täfteå kan vi stänga av mindre områden vid vattenläckor, vilket ger en mycket högre och tryggare leverans av dricksvatten till de boende i Täfteå avslutar Robert Hansson.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.