Skip to main content

Slambilar transporterar avloppsvatten till Umeå avloppsreningsverk

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 11:14 CET

Från kvällen den 5 mars körs slambilar med avloppsvatten från Täfteå.

Arbetet med att minska mängden orenat vatten som släpps ut i Täftefjärden är i full gång. Sedan i går kväll, måndag 5 mars, kör slambilar från en pumpstation i Täfteå för vidare transport till Umeå reningsverk.

I samråd med Miljö- och Hälsa på Umeå Kommun har Vakin kommit överens om att minska belastningen av utsläpp i Täftefjärden. Slambilar kommer därför att transportera avloppsvattnet under de högst belastade tidpunkterna på dygnet för rening i Umeå Avloppsreningsverk.

-En hållbar långsiktig livsmiljö är allas angelägenhet. Därför gör vi det som i dagsläget går för att minska utsläppen innan vi har en lösning på plats. Vi har en konstruktiv dialog med Miljö- och Hälsa kring det fortsatta arbetet framåt, säger Robert Hansson VA-Chef vid Vakin.

Vakin arbetar sedan branden aktivt för att ha en fungerande avloppsrening på plats. Under måndagen genomfördes en rad olika aktiviteter och samordningsinsatser för att nå målet, rening av avloppsvatten inom tre veckor.För att möta upp de boende i Täfteås frågor och funderingar efter branden har vi skapat en samlingsida på vakin.se/taftea.

Rekommendationen att varsamt använda avloppet kvarstår samt att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.