Skip to main content

Täfteå avloppsreningsverk nedstängt

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2019 08:00 CEST

Personal från Vakin och Caverion startar upp den nya avloppspumpstationen i Täfteå.

Vid lunchtid onsdagen den 26 juni ändrades avloppsflödet vid avloppsreningsverket och avloppsvattnet pumpas nu in till Umeå Avloppsreningsverk, beläget på Ön.Detta betyder att Täfteå avloppsreningsverk inte längre är i drift.

Under onsdagen den 26 juni vred personal vid Vakin om vredet och stängde funktionen avloppsrening vid Täfteå avloppsreningsverk. En stund innan hade avloppsledningen för avloppsvatten från Täfteåborna kopplats in i den nybyggda pumpstationen, istället för att som tidigare ledas in i avloppsreningsverket. När avloppsreningsverket stängdes ned startades den nybyggda pumpstationen upp och började pumpa avloppsvattnet från Täfteå och till Umeå.

-Det är positivt att vi efter över ett års långt projekt äntligen har kommit till detta etappmål, säger Sven Thunéll produktionschef vid Vakin. Det återstår fortfarande en hel del arbete i projektet innan det är helt avslut. Nu har huvudsyftet med projektet blivit uppfyllt.

Förbättrad vattenmiljö i Lillfjärden.

Huvudsyftet med projektet har varit att bidra till en förbättrad vattenmiljön i främst Lillfjärden men också i Täfteåfjärden och minska miljöbelastningen i ett känsligt område.

-Oavsett om vi hade valt att bygga ett nytt avloppsreningsverk eller den lösning som vi nu valde kommer detta ge en bra miljönytta för Lillfjärden, säger Sven Thunéll.

En annan positiv effekt av att överföringsledningen nu har tagits i bruk är att Täfteå kan expandera utan att det påverkar kapaciteten i avloppsreningen.

-Det gamla reningsverket låg väldigt nära sitt kapacitetstak och en framtida expansion var inte möjlig i Täfteå utan att antingen bygga ut avloppsreningsverket eller att pumpa avloppsvattnet till Umeå avloppsreningsverk. Nu finns åter möjligheten, avslutar Sven Thunéll.

Under hösten 2019 kommer nedmonteringen av det temporära avloppsreningsverket i Täfteå att påbörjas och under 2020 kommer markåterställningsarbeten att pågå på platsen.

Bakgrund

Ungefär fyra månader innan Täfteå avloppsreningsverk brann ned den 3 mars 2018 hade beslut tagits om att stänga ned avloppsreningsverket, och pumpa avloppsvattnet till Umeå avloppsreningsverk. Ursprungligen var tidsplanen att avloppsreningsverket skulle vara nedstängt till 2020, och markåterställningar skulle vara avslutade 2021. I och med branden förändrades tidsplanen.

I projektet har det även ingått att lägga ned en ny dricksvattenledning till Täfteå för att både Täfteå och Innertavle ska få tryggare vattenförsörjning genom att de båda samhällena kan få dricksvatten från två separata håll.

Det är vi, som på uppdrag av Umeå och Vindelns kommuner, förser invånarna med dricksvatten, hanterar hushållens avfall och arbetar för en hållbar utveckling. Vår verksamhet bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Inom Vakin arbetar 150 personer och under 2018 var omsättningen 365 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.