Skip to main content

Tillfälligt ändrad behandling av matavfallet i Umeå kommun

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2016 07:30 CEST

Matavfallet som samlas in i de bruna kärlen går normalt till behandling i Skellefteå för att bli biogas (fordonsgas) och näringsrik rötrest. Biogasanläggningen ska nu underhållas och byggas om. Från och med i måndags, 27 juni, tas matavfallet från Umeå kommun omhand på ett annat sätt.

Medan Tuvans biogasanläggning i Skellefteå underhålls och byggs om kommer vårt matavfall att tas till en annan anläggning. Vårt matavfall kommer att transporteras till en anläggning mellan Luleå och Boden.
– Istället för att bli biogas och näringsrik rötrest kommer det att komposteras och bli jord. Denna förändring beräknas gälla i åtta månader innan matavfallet åter kan gå till rötning säger Helena Johansson, sektionschef hushållsavfall vid Vakin.

Att göra jord av matavfallet är inte en lika stor miljövinst som att göra biogas. Men en större vinst än att skicka det till förbränning. 

Pengar rakt ned i soporna
Ungefär var femte påse mat vi köper hamnar i soporna för att vi inte tar hand om råvarorna, eller äter upp dem tillräckligt fort. Ett matsvinn till ingen nytta, framför allt av grönsaker och bröd. 

– Omräknat i pengar slänger ett svenskt hushåll mat för ca 6 500 kronor per år. Eftersom jordens resurser är begränsade är det viktigt att hushålla med dem på ett hållbart sätt, och vi slänger en miljon ton mat om året i Sverige, helt i onödan. Att göra biogas och biogödsel av matavfall är väldigt bra men att minska matsvinnet är ännu bättre både för plånboken och för vår miljö, avslutar Helena Johansson.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera