Skip to main content

Vakin anordnar seminarium i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2016 11:22 CEST

Under rubriken ”God vattenkvalité och hållbar livsmiljö i hela Sverige? Dags att ta kompetenssäkringen på allvar” anordnar Vakin tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten ett seminarium i Almedalen. Seminariet äger rum tisdagen den 5 juni mellan klockan 14.00 – 15.00, i Trädgården, mellangatan 1 Visby.

Åldrande vatten- och avloppssystem i både stad och på landsbygd, ställer höga krav på rätt underhållsåtgärder. Samtidigt har olika delar av Sverige väsensskilda förutsättningar, både vad gäller behov och kompetens. Vad krävs för att kunna erbjuda en hållbar samhällsservice – i hela Sverige?

– Vi kommer att dela Vakins vision om nya arbetssätt och ger exempel på hur vi inspirerats av underhållsarbetet inom industrin: systematiskt och processorienterat istället för dyra brandsläckningsåtgärder, berättar Anna-Lena Fomin, kund- och kommunikationschef.

Nu är det hög tid att vi adresserar VA-branschens behov av kompetenssäkring och
kompetensspridning, och olika regionala skillnader om möjligheter som finns.
– Det är otroligt viktigt att de speciella förutsättningar som finns för oss boende i Norrland lyfts på en nationell arena där vi kan vara med och påverka debatten, avslutar Anna-Lena Fomin.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera