Skip to main content

Vakin gör världsrekordförsök på Umeå Smakfestival – och du kan vara med!

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 07:40 CEST

Nu tar vi världsrekord! Den 7 september ska vi tillsammans forma världens största mänskliga vattenglas, och säkra en plats i Guinness Rekordbok. Rekordförsöket är en del av Vakins aktiviteter under Umeå Smakfestival för att sätta dricksvattnet i fokus. Alla som vill är välkomna att delta – och får sitt namn med i världsrekordet.

Som festivalpartner deltar Vakin med flera olika aktiviteter för att höja medvetenheten kring kranvattnets värde. Förutom en utställning och recepttips från stjärnbartendern Emil Åreng, är hela festivalen Kranmärkt. Nu gör Vakin även ett världsrekordförsök, där målet är att samla över 500 personer som tillsammans ska ställa upp i formen av ett glas och en kran med rinnande vatten.

Tanken med rekordförsöket är att belysa att en hållbar livsmiljö bara kan nås genom gemensamma krafter. Umeå har fantastiskt dricksvatten, samtidigt som mindre än en procent av världens totala mängd vatten är drickbart. Genom rekordförsöket hyllar Vakin dricksvattnet och visar att alla måste hjälpas åt för att förändra vanor och värna vattnet.

Rekordförsöket sker på festivalområdet. Den som vill vara med, anmäler intresse på Vakins Facebooks-sida där praktisk information finns. Alla deltagare kommer att ha med sitt namn i världsrekordförsöket, som skickas in till Guinness Rekordbok för bedömning.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy