Skip to main content

Vakin inför ny avfallstaxa från 1 januari 2017

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 14:21 CET

Avgiftsökningarna, de första sedan 2011, motsvarar i snitt 100 kr per kommuninvånare/år och är en följd av ökade avfallsmängder samt högre kostnader för återvinningscentralerna. Vakin vill också styra avfallshanteringen mot en hållbar miljö; genom att börja sortera ut matavfall slipper du miljöavgift och genom att öka utsorteringen av matavfall och även sortera förpackningar rätt, kan du minska viktavgiften.

Höjningen är en följd av att Vakin sedan 2011 fått ökade kostnader för driften av återvinningscentralerna genom ökade öppettider och den nya återvinningscentralen Klockarbäcken, samt genom att samhällets avfallsmängder generellt har ökat, även i soptunnorna.

-För Vakin handlar det om att kunna fortsätta möta kommuninvånarnas behov. Tack vare att vi parallellt genomfört flera kostnadseffektiviseringar, har vi kunnat vänta länge med en avgiftsökning, säger Helena Johansson, Sektionschef Hushållsavfall på Vakin.

Trots höjningen hamnar Umeå fortfarande i den billigaste tredjedelen jämfört med landets övriga kommuner när det gäller avfallstaxor för villor, flerbostadshus och fritidshus.* Ett genomsnittligt villahushåll som sorterar ut matavfall och lämnar förpackningarna till återvinningsstationerna, kommer nu att betala ungefär 1 800 kr/år i avfallstaxa.

-Vi vet att det finns ytterligare matavfall att samla in och vill med den nya taxan också styra fler mot att öka utsorteringen av matavfall, säger Helena Johansson.

Förändringarna påverkar samtliga delar av taxan och i de flesta fall handlar det om taxehöjningar av befintliga tjänster eller en förändring av själva prisupplägget. Bland några av förändringarna märks:

Möjlighet att beställa en tidsbestämd tömning av fettavskiljare.

Ökade möjligheter för säsongsverksamheter att bestämma sophämtningsperiod.

En nivå för miljöavgift för lägenhet införs.

En separat grundavgift för verksamheter införs, en avgift som täcker fakturering, administration och information till verksamhetskunderna.

*Källa: Avfallweb och Nils Holgersson-undersökningen.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.