Skip to main content

Vakin och Kajiado i Kenya samarbetar för hållbar vatten- och avfallshantering

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 08:11 CET

Besök från Kajiado med guvernör Dr David Nkedianye, inför en gemensam ansökan om medel från ICLD för ett samarbete.

Minskad miljöförstöring, ökad jämställdhet och stärkta demokratiprocesser är målsättningarna i Vakins nya treåriga projekt med Kajiado County i Kenya. Projektet, finansierat av Sida/ICLD*, har en totalbudget på ca 2,4 MSEK och ska möjliggöra kunskapsdelning och spridning av administrativa och tekniska lösningar för en bättre hantering av vattenresurser och avfall.

I januari 2017 startar samarbetsprojektet mellan Vakin och Kajiado County** med syfte att främja en hållbar samhällsplanering och framtid i södra Kenya. Vakin, tillsammans med Umeå kommun, ska bidra med kompetens för att öka Kajiados möjlighet att skapa en ansvarsfull och transparent organisation i sin stadsledning. Projektets övergripande mål är att bidra till minskad miljöförstöring, hållbar resursanvändning, ökat inflytande från medborgarna och ökad jämställdhet.

– Att konkret få bidra till förändring och utveckling i Kajiado känns som en spännande utmaning, säger Ingrid Undén Lindehell, projektledare på Vakin. Ytterst handlar det om att medverka till en bättre levnadssituation.

I Kenya, precis som i Sverige, har politiker och offentliganställda chefer skyldighet att säkerställa ett hållbart samhälle för både nuvarande medborgare och kommande generationer. De är därför en mycket viktig målgrupp i projektet som kommer att utgå från tre teman: lagstiftning, planering och samarbete. Genom kunskapshöjande insatser, som workshops, seminarier och utställningar, ska den lokalaregeringens kunskap och kapacitet inom områdena växa.

– Vi kommer att anpassa beprövade lösningar efter både kultur, klimat och statsskick, något vi redan med framgång gjort i ett liknande projekt i Xi’an i Kina, säger Tomas Blomqvist, VD på Vakin. Att sprida kompetens även bortanför kommungränserna känns naturligt för oss eftersom vi arbetar för en hållbar livsmiljö.

*Fakta ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati Huvudman för ICLD är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Verksamheten finansieras av Sida och regleras av nationella och internationella policydokument, samt avtal mellan Sida och ICLD inom tre områden: Kommunala partnerskapsprogram, Internationella utbildningsprogram och Kunskapscentrum.

**Fakta Kajiado County Kajiado County ligger i södra Kenya och har ca 690 000 invånare. Provinsen gränsar till Nairobi i norr och Tanzania i söder. Regionshuvudstad är Kajiado, även om staden Ngong är störst.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy