Skip to main content

Vakin sanerar gamla miljöskulder på Västerslätt

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2016 07:30 CET

Fram till mitten av april kommer Vakin att sanera ca 3000 meter avloppsledning på Västerslätts industriområde. Arbetet kommer att pågå fram till mitten av april och beräknas kosta strax under en miljon kronor.

I samband med inspektioner av ledningsnätet upptäcktes oljan i avloppsledningen. Det som nu händer är att ledningarna spolas rena. Det oljeblandade vattnet kommer att transporteras iväg till en anläggning som bland annat är specialiserade på att ta hand om oljeblandat vatten.

Eftersom det är svårt att avgöra vem eller vilka som släppt ut oljan så kommer kostnaden för saneringen helt och hållet att landa på Vakins kunder.

– Kostnaden strax under miljonen kommer indirekt drabba alla Vakins abonnenter, säger underhållschef Walter Jonasson. Detta är tyvärr en helt onödig kostnad som drabbar våra abonnenter.

Prioriterat att få bort oljan

Walter kan inte säga exakt vem eller vad som är orsaken till att det finns olja i ledningarna. Eller när oljan har hamnat i ledningarna. Men han kan konstatera att det är någon eller några verksamheter som kan ha haft långvariga problem med oljeavskiljer och att oljan därför kommit ut i systemet

– Det som är viktigt för oss just nu är att vi får bort oljan ur systemet, säger Walter Jonasson. Eventuella utredningar om vem som är skyldig får andra göra.

Under arbetet kommer små sektioner att rengöras. Och dagligen kommer cirka 30 kubikmeter oljeblandat vatten att transporteras bort från Västerslätt.Walter Jonasson är lugn när det gäller eventuella störningar under arbetet.

– De störningar som kan uppstå är stundtals begränsad framkomlighet. Men på Västerslätts industriområde är vägarna överlag breda och väl anpassade för tung trafik tycker Walter Jonasson.

Som det ser ut i dagsläget kommer inte dricksvattensystemet i området att påverkas av detta underhållsarbete.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avlopp och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså är det självklarheter att kunna duscha, bada, tvätta, diska, bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. Listan kan göras lång. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenheter bakom att våra kunder har tillgång till Norrlands godaste kranvatten i kranarna. Att man kan spola toaletten utan att vara orolig för miljön. Att man kan sortera sitt avfall och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt, oavsett om avfallet återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades den 1 januari år 2000. Den 1 januari 2016 bildades VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB, Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.