Skip to main content

Vakins skolinformation firar 10 år

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2018 07:55 CEST

Elever från Tavelsjö skola besöker Umeå avloppsreningsverk

Vad händer med matavfallet? Hur farliga är batterier för miljön och varför är det viktigt att rena avloppsvatten? Lärare i Umeå kommun har i 10 års tid haft möjlighet att boka in representanter från Vakin till sina klasser för att få utbildning om vatten, avfall och miljö.

Ända sedan 2007 har Umeva, och sedermera Vakin, utbildat mängder av barn och ungdomar. När skolinformationen startade var det Umevas personal som deltog i utbildningarna. Sedan några år tillbaka är det Naturskolan, som på uppdrag av Vakin besöker skolorna. De utbildar i källsortering av många olika typer av avfall, om vikten att värna vårt dricksvatten, avloppsrening, återanvändning och avfallsminimering.

- Vi på Naturskolan tycker att det är mycket meningsfullt att få arbeta med att utbilda skolelever i viktiga hållbarhetsfrågor. Totalt har vi tillsammans med Vakin träffat 86 procent av alla fjärdeklassare i Umeå kommun under tio års tid berättar Erika Åberg från Naturskolan.

För att fira 10 år med skolinformation har Vakin, i samband med natur och teknik-veckan (NoT-veckan), bjudit in klasser från årskurs sex i Umeå kommun till studiebesök vid avloppsreningsverket på Ön.

- Vi är glada över att ha fått möjlighet att fira vårt jubileum med att bjuda in lärare och elever till ett fördjupat studiebesök på reningsverket, vilket även varit ett önskemål från lärarna säger Anna-Lena Fomin, kund och kommunikationschef.

Anna-Lena är mycket nöjd med gensvaret studiebesöken vid Umeå avloppsreningsverk har fått och berättar vidare:

- Att vi träffar elever i klassrummet i årskurs fyra och sedan finns möjligheten att besöka oss i årskurs sex tror vi sammantaget ger en bra insikt om vatten-, avlopp- och avfallsfrågor.

* 85 procent av alla fjärdeklassare motsvarar 12 953 elever av totalt 15 085 stycken

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.