Skip to main content

Vanderbilts säkerhetslösningar för banker är en bra investering

Blogginlägg   •   Jan 24, 2018 07:55 CET

Då teknikutvecklingen går väldigt snabbt framåt och vi lever i den digitala revolutionen, står bankerna i allt högre grad inför nya säkerhetsutmaningar för att skydda sina byggnader, personal, kunder och finansiella tillgångar. Det är viktigt för bankerna att investera r i ett säkerhetssystem som uppfyller de komplexa och unika kraven som ställs i den finansiella miljön.


Vanderbilt erbjuder en säkerhetslösning i framkant med SPC som genom avancerade inbrottsdetekteringsfunktioner med specifikt framtagna applikationer och produkter för banksektorn är en lösning i framkant. SPC erbjuder mångsidig drift och omfattande larmhanteringsfunktionalitet. Med smidiga molntjänster, mobilapplikationer och dedikerade programvarupaket ligger SPC i spetsen för moderna inbrottslarm.


Credito Cooperativo (BCC) – ett konsortium av banker som finns över hela Italien har funnits i 134 år, och det finns totalt 317 organisationer som omfattar över 4 300 filialer. Banca di Cesena Credito Cooperativo har sitt huvudkontor i Cesena och är den första av enheterna som installerar en ny säkerhetsinfrastruktur med Vanderbilt SPC. Banken ville ha ett system som erbjöd integration mellan passerkontroll och inbrottslarm, samt ett system som är pålitligt, enkelt att installera och framtidssäkert.

Lösningen:
SPC är ett hybridinbrottsdetekteringssystem som uppfyller EN 50131-standard och har stor flexibilitet och skalbarhet. SPC5000 och SPC6000 centralenheter installerades, med den förstnämnda som kan utökas upp till 128 sektioner, 128 utgångar, 16 systemknappar, 16 dörrar och åtta verifieringszoner.
SPC6000 möjliggör upp till 512 sektioner, 512 utgångar, 32 systemknappar, 64 dörrar och 16 verifieringszoner. Centralen är helt integrerad med SPC Connect - en molnbaserad lösning som möjliggör övervakning, hantering och kontroll av SPC-system på distans, från vilken plats som helst.

Övriga egenskaper hos SPC
Personliga säkerhetsenheter som SPC Wireless Personal Alarm - personlarm, ökar tryggheten och säkerheten hos de bankanställda och systemet möjliggör även en uppsättning specifikt definierade inställningar för uttagsautomater (ATM) och valvmiljöer med fördefinierade tider och förbättrade säkerhetsfunktioner.


Användare kan definiera den period under vilken en uttagsautomat (ATM) eller valv förblir låsta. När denna period löper ut, ställer automaten eller valvet automatiskt in på en interlockgrupp, vilket därmed nekar ytterligare tillgång till andra uttagsautomater eller valv om något område inom en grupp är avstängt.
Den dubbla PIN-funktionen är ett annat skydd, vilket kräver att två PIN-koder skrivs in inom 30 sekunder för att ställa in eller stänga av en uttagsautomat (ATM) eller valv. Under tiden kräver All Okay-funktionen användare att bekräfta "Allt OK" vid inmatningen, annars genereras ett larm.

Övervakning
Larmcentraler och installatörer som arbetar med SPC identifierar snabbt och korrekt källan till alla larm. Som en direkt följd kan antalet felaktiga larmåtgärder på grund av falska larm minskas betydligt. Till exempel, om bankchefen anländer tidigt använder han sitt kort för att få tillgång till filialen och PIN-koden för att larma av. Hans kod larmar av kontoret och ett fördefinierat säkert område, men bankomater, valv och kassaskåp är fortfarande larmade.


En larmcentral är uppmärksam på detta händelseförlopp. De behöver veta om ingången är rutinmässig eller framtvingad. Larmcentralen tar upp chefen via kameraövervakningssystemet när han utför ett förutbestämt säkerhetsförfarande och tills han trycker på en "Allt OK" -knapp. Om det finns ett problem skickar chefen ett tyst larm i stället för knappen "Allt OK". Larmcentralen kan då lyssna, övervaka händelseförloppet i och vid behov ringa till polisen.

Flera lager

SPC är bara ett lager av automatiserad säkerhet som Vanderbilt tillhandahåller för att skydda banker och andra finansiella institutioner. Vanderbilt erbjuder även SiPass® för skydd mot cyberhot och spionage för immateriella rättigheter. SiPass uppfyller nuvarande IT-säkerhetskrav för dataskydd och ger högsta datasäkerhet genom krypterad dataöverföring i hela nätverket. SiPass är en Vanderbilt-lösning som exempelvis används vid Bank Pekao i Polen, ett finansinstitut som anses vara en av de säkraste bankerna på paneuropeisk nivå. 

Kameraövervakning

Förutom möjligheten att integrera med Vanderbilts kameralösningar Eventys finns även färdiga plugins och integrationsmöjligheter mot flera ledande VMS tillverkare vilket möjliggör full skalbarhet och kompabilitet för anslutning av tredjepartskameror.

     

Vill du veta mera om våra säkerhetslösningar, kontakta sales.nordic@vanderbiltindustries.com eller din lokala Vanderbilt representant