Skip to main content

Nordic partner awards 2018

Nyhet   •   Jul 06, 2018 07:30 CEST

F.v - . Svein Thorgersen (Area Sales Manager Norge – Vanderbilt), Rune Langholen (Produkt och inköpsansvarig Nokas AS) , Alex Holmström (Nordenchef -Vanderbilt)

Nokas AS erhöll certifikatet som Vanderbilt certifierad guldpartner och Nordic partner of the year award 2018. 

Övriga vinnare: 

Nordic solution partner of the year: Stanley Security

Nordic accelerator award: Säkerhetsspecialisten

Innovative achievement award: Telehantering, G4S Danmark, Securitas, IndustriteleGreat Security, Prosero Security och Mysec Sweden.

Vanderbilts Aspire certifikat är ett bevis på kunskap och kriterierna för de olika nivåerna är baserade på installerad volym, procentuell andel certifierade tekniker och aktivt arbete med Vanderbilts olika produktlinjer som inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning. Detta innebär att man kan känna sig trygg då man anlitar en installatör som är en Vanderbilt certifierad partner. 

Syftet med partnerprogrammet att skapa ett starkt och ömsesidigt givande partnerskap mellan Vanderbilt och våra kunder. Programmet är öppet för alla installatörer och distributörer som gör affärer direkt med Vanderbilt eller genom en av våra auktoriserade distributörer.

En av de exklusiva fördelarna som finns tillgängliga för programmets partners är tillgång till information om nya produkter, deltagande i produktforum och utvecklingsarbete. Vanderbilt är en av de få aktörerna på marknaden som kan erbjuda teknik från alla tre säkerhetsdiscipliner, passersystem, inbrottslarm och kameraövervakning på global basis.

Programmet har tre medlemsnivåer, registrerad partner, silver och guld, varav varje nivå kommer med en högre fördel. Programmet kretsar kring Vanderbilts expertis inom säkerhetsbranschen och framförallt är det skräddarsytt för våra kunder, vare sig de är säkerhetsinstallatörer eller distributörer.

Läs mera om partnerprogrammet på vår hemsida eller kontakta din lokala Vanderbilt representant för mera information och för att registrera ert företag

https://vanderbiltindustries.com/partners/loyalty-program