Skip to main content

Vanderbilt Value Sales - En unik säljutbildning signerad Vanderbilt International

Nyhet   •   Feb 19, 2019 08:15 CET

Säljutbildningen anordnas av vanderbilt med stöd av Securicon och Adviser Partner

Vanderbilt Sverige har tagit fram ett nytt unikt kurspaket för att snabbt få nyanställda säljare att komma in i branschregler, produkter samt säljteknik. Kursen har utformats utifrån behov från svenska säkerhetsbolag att snabbt få ny personal att lära sig teknik, systemuppbyggnad, regelverk och försäljning av lösningar.

Gunnar Green från Securicon föreläser dag 1 om de olika larmklasserna, systemuppbyggnad och bestämmelser. Dag 2 innehåller en genomgång av Vanderbilts produkter från ett systemuppbyggnads perspektiv och vilka integrationer som finns tillgängliga och bygger vidare på lärdomarna från dag 1 men med en mer praktisk applicering. Avslutningsvis kommer Andreas Tärnsted från Adviser Partner att föreläsa om lösningsförsäljning och hur man bäst maximerar sin affär genom att korrekt ta sig genom hela säljprocessen.

"Vi tror att det finns ett stort värde och ett stort behov av en liknande kurs på vår marknad då det finns mycket regelverk att tänka på när det gäller säkerhetsmarknaden samtidigt som du ska lära dig tekniken och hur man faktiskt skapar en förtrolig relation till kunden där man lyckas lösa kundens behov på bästa sätt. Vanderbilt Project Sales som genomför och står som värd för kursen jobbar mycket med föreskrivande led och är involverad i större projekt där lösningar och integrationer är vanligt förekommande och vi ser att marknaden i mycket går mot lösningsorienterad försäljning. Det är också en uttalat viktig strategi för Vanderbilt att knyta partnerskap och skapa integrationer mot tredje part för att kunna lösa kundernas behov" säger Daniel Persson - Nordic Manager Project Sales.

För mer information kontakta:

Training.nordic@vanderbiltindustries.com eller besök 

https://direct.vanderbiltindustries.com/sv/resurser/utbildning/vivs-vanderbilt-international-values-sales för anmälan eller för att ladda ned detaljerad kursbeskrivning.