Skip to main content

Politiker har större fördomar än svenska folket

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 10:47 CEST

Mellan 20 och 75 procent. Det svarar var fjärde röd-grön hälso- och sjukvårdspolitiker när de uppskattar vård- och omsorgsföretagens vinstmarginaler. I verkligheten ligger vinstnivån på knappt sju procent, på samma nivå som övriga näringslivet. När det gäller kissblöjan - den nya råttan i pizzan-myten - har oppositionens hälso- och sjukvårdspolitiker till och med större fördomar än svenska folket.

45 procent av svenska folket har gått på myten att blöjor vägs för att omsorgsgivaren ska kunna dra ner på kostnader. Men hela 49 procent av röd-gröna hälso- och sjukvårdspolitiker angav fel svar, jämfört med 7 procent av allianspolitikerna.

Siffrorna kommer från Novus-undersökningar som gjorts på uppdrag av Vårdföretagarna.

Det är skrämmande att beslutsfattare i hälso- och sjukvårdsfrågor har så snedvridna uppfattningar, särskilt som vinster i välfärden är en så viktig valfråga. Myten om kissblöjan har tragiskt nog bitit sig fast. Jag får känslan av att somliga politiker valt att blunda för fakta, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Sanningen är att alla utförare inom äldreomsorg - både i offentlig och privat regi - väger inkontinens­skydd enligt riktlinjer från Socialstyrelsen. Syftet är att kunna anpassa skydden till individen och exempelvis undvika byten som stör nattsömnen. 

Även när det gäller kvalitet är kunskapsluckorna graverande stora. 59 procent av allianspolitiker anger korrekt att privat drivna äldreboenden och hemtjänstenheter har högre kvalitet än de kommunala. Motsvarande siffra för de röd-gröna politikerna är nio (9) procent.

Socialstyrelsens kvalitetsmätningar visar att privata äldreboenden är bättre på 11 av 16 kvalitets­indikatorer, och privata hemtjänstenheter bättre på 6 av 9. Dessutom visar en ny forskningsstudie från Östersunds kommun som jämfört två äldreboenden, att det privat drivna äldreboende håller högre kvalitet till en lägre kostnad. Av Sveriges vårdcentraler som patienterna värderar högst är 14 av 20 privat drivna, och i 15 av 21 landsting toppar en privat driven vårdcentral.

Att politiker som har uppdraget att fatta avgörande beslut om hälso- och sjukvårdsfrågor är så okunniga är skrämmande. Det påverkar framtiden för den moderna välfärden. 11 000 företag och 160 000 medarbetare blir ifrågasatta på helt felaktiga grunder, säger Håkan Tenelius.

_______________________________________________________________________________

www.vigörskillnad.se finns mer fakta, filmer och bilder. Där kan du också ladda ner "Privat Vårdfakta 2014" som samlar statistik och fakta om den privat drivna vården och omsorgen, inklusive en sammanställning av riksdagspolitikernas ståndpunkter.

Kontakta gärna Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna på 072-742 6924 eller
hakan.tenelius@almega.se

Bakgrund om undersökningarna

  • Novus Reformpanel Vård omfattar drygt 400 beslutfattare inom hälso- och sjukvård. Dessa är sjukvårdspolitiker och tjänstemän (inom stat och landsting) med en spridning över hela Sverige och som rekryterats att ingå i panelen. Undersökningen har genomförts som en webbenkät under perioden 22/5 – 2/6 2014.
  • Novus Sverigepanel omfattar 1 000 representativt urval av den svenska allmänheten 18-79 år. Undersökningen har genomförts som en webbenkät under perioden 22/5 - 28/5 2014.

Fakta om patientnöjdhet i primärvården

Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella patientenkät i primärvården (som besvarades av 138 000 patienter) visar att privat drivna vårdcentraler håller högre kvalitet än de offentligt drivna. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket.

Fakta om blöjmyten 

Myten om blöjvägning som ett symtom på vanskötsel startade med Dagens Nyheters granskning av Koppargården och Carema. I november 2011 publicerades en artikel som specifikt ”avslöjade” att blöjor vägdes. Syftet sades vara för att spara pengar. Denna historia slog an så väl retoriskt att den enbart inom ett dygn publicerades i över 200 andra källor, inklusive rikstäckande TT.

Myten om blöjvägning lyftes även fram av många andra aktörer på kort tid. Strax över 1 000 artiklar och inslag nämnde blöjvägning tillsammans med Carema under det första året. Därigenom kunde myten få ett brett fäste.

Samma dragningskraft utövade myten på politiska företrädare. Både LO och Kommunals båda ordföranden använder blöjvägning i sin retorik. Företrädare för partier negativa till privat välfärd använder än i dag regelbundet ”blöjvägning” som ett bevis för sina teser i debattartiklar och uttalanden. Det har även skrivits kulturartiklar och gjorts konstföreställningar som använder blöjvägningsmyten.

Fakta om blöjmyten och hur den spreds dokumenteras nu av allt fler. Journalisten Thord Eriksson har exempelvis granskat drevet under den så kallade Carema-skandalen i sin nya bok "Folk dör här: en pappa, två äldreboenden och välfärdens framtid".


Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.