Skip to main content

Värmdös unga i dialog om infrastruktur

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 14:05 CEST

Onsdagen den 19 augusti hölls en workshop med 10 ungdomar som alla har erfarenheter av att resa via Ingarökrysset. Dagen syftade till att förstå platsens förutsättningar, behov och önskvärda framtida funktioner.

- Att arbeta i dialog med medborgare, unga som äldre, det leder till en hållbar utveckling av samhället, säger Paula Rönnbäck, samhällsplanerare i Värmdö kommun.

Workshopen är en del av åtgärdsvalsstudien, Trafikverkets planeringsmetod som syftar till att ta hänsyn till alla trafikslag, alla typer och åtgärder samt en kombination av detta. Åtgärdsvalsstudien grundar sig på dialog och att i ett tidigt skede skapa delaktighet, samverkan och realistiska förväntningar.

I linje med Värmdös inriktningsmål

Ungdomar är i stor utsträckning beroende av trygga och säkra gång- och cykelvägar och kollektivtrafik och har därför viktiga erfarenheter och kunskaper som är värdefulla i det fortsatta arbetet.

- Barn och ungdomar ska få kunskap om och vara delaktig i beslut som rör dem, så säger FNs Barnkonvention och Värmdös inriktningsmål, säger Jenny Lönngren, ungdomssamordnare i Värmdö kommun.

Deltagarna från ungdomsrådet var Elina Frisk, Viktor Hall, Lucas Storm, Christian Ericsson, Josefin Jangeby, Rasmus Lindh, Leo Carlsson, Maja Karlsson, Jacob Almgren och Philip Bergsman. Nästa workshop hålls den 22 september. Utöver ungdomsrådet kommer SLL trafikförvaltningen, Trafikverket, Keolis, vägföreningar, fastighetsägare samt företagare att delta.

För mer information kontakta Jenny Lönngren, ungdomssamordnare, tfn 08-570 485 84

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med 40 000 invånare och över 10 000 öar.

Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.