Skip to main content

Fler tjänster höjer servicenivån på webben

Nyhet   •   Sep 29, 2010 12:04 CEST

– Vårt långsiktiga mål är att få bort pappersblanketter helt och därför fortsätter arbetet med att utveckla fler och mer avancerade elektroniska tjänster och blanketter, säger Karin Hjärpe, kanslichef, Stadsledningskontoret.

Fördelarna med e-tjänster och elektroniska blanketter på webben är flera. Till exempel kan alla utföra sina ärenden vid den tidpunkt som passar dem bäst, när som helst på dygnet, veckans alla dagar. 

-          Vårt mål är att göra det enklare för alla. Till exempel när det gäller ”Ansökan om boendeparkering” har vi helt kommit ifrån pappershanteringen. Nu kan våra p-vakter på sina handdatorer enkelt se vilka som har boendeparkering, säger Ulf Palm, på Tekniska nämndens stab. 

Syftet med de elektroniska blanketter som vänder sig till föreningar är att förenkla hanteringen av ärenden för såväl föreningarna som för Västerås stad. 

-          Genom att föreningarna använder de elektroniska blanketterna på hemsidan blir det enklare att söka och återrapportera bidrag som beviljats av oss. Att skicka ansökningshandlingar digitalt är dessutom miljövänligt, säger Anita Jonsson, föreningskonsulent.  

E-tjänsten ”Livsmedel – registrera verksamhet” är den första e-tjänsten som vänder sig enbart till företag. 

-          Syftet med tjänsten är att vi vill underlätta för företagare så att de kan uträtta ärenden när de har tid, säger Ulrika Wahlström, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.  

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen håller på att ta fram en e-tjänst med vars hjälp det ska gå att söka mätresultat av radon direkt på webben. Den beräknas vara klar i början av nästa år. Flera elektroniska blanketter för ansökningar om tillstånd och dispenser är också på gång.

Mer om e-tjänster och service

  • Med e-tjänster menar vi alla tjänster som går att utföra elektroniskt, alltså på webben.
  • Elektroniska blanketter är blanketter som är ifyllnadsbara via datorn och som skickas elektroniskt via internet. Blanketterna går också att skriva ut och skicka in via post.
  • En del e-tjänster kräver att användaren har e-legitimation. En sådan skaffar man via sin bank.
  • De som inte har tillgång till dator kan få de efterfrågade blanketterna genom att hämta dem i Stadshusentrén eller kan få dem hemskickade med post. Stadshusentréns samhällsvägledare kan hjälpa till med att använda e-tjänsterna och fylla i elektroniska blanketter på de publika datorer som finns där.

Läs mer om Västerås stads e-tjänster och elektroniska blanketter på: http://www.vasteras.se/omvasteras/etjansterelektroniskablanketter/Sidor/etjansterblanketter.aspx

Kontaktperson: Karin Hjärpe, kanslichef, Västerås stad, 021-39 12 00
E-post: karin.hjarpe{at}vasteras.se