Skip to main content

Räkna med Västerås!

Nyhet   •   Aug 14, 2012 15:23 CEST

Internationella undersökningar visar att svenska elevers kunskapsnivåer i matematik har sjunkit även nationell statistik från Skolverket visar att resultaten i matematik har sjunkit under det senaste decenniet. Därför är ämnet matematik i fokus i den svenska skolan och olika lokala satsningar genomförs i flera kommuner till exempel i Västerås.

På de kommunala skolorna i Västerås genomförs ett fyraårigt projekt. Projektet innefattar en satsning på fyra miljoner per år på ämnet matematik och utveckling av metoder för att stimlera elevers inlärning och intresse för matematik.

Som ett led i detta utvecklingsarbete genomför Västerås stad Skolverksamheter en uppstart tillsammans med Mälardalens högskola i form av en studiedag den 15 augusti för lärare som undervisar i matematik. Till dagen inbjuds lärare inom Västerås stad Skolverksamheter som undervisar elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Under dagen medverkar verksamhetschef Minna Avrin, matematikutvecklare Bodil Lövgren och professor Andreas Ryve, docent Kirsti Hemmi och doktorand Maria Larsson som ingår i forskargruppen vid Mälardalens högskola. Under eftermiddagen medverkar undervisningsråd Helena Karis från Skolverket. Syftet med dagen är att verka för en långsiktig matematikutveckling i Västerås stad genom dialog för och kring matematikutveckling. Målet med satsningen är att öka måluppfyllelsen hos eleverna och intresse för matematik och devisen är att varje lektion är viktig. Antalet deltagare under dagen beräknas bli drygt 620 personer.

Kontakt och mer information
Bodil Lövgren, matematikutvecklare Västerås stad Skolverksamheter, telefon 021- 39 34 16
Andreas Ryve, professor i matematik didaktik vid Mdh, telefon 021-10 15 08

Länk till Skolverket
www.skolverket.se