Skip to main content

2016 års eldsjälar och barn- och ungdomsledare

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 15:36 CET

Västerås stads nämnd för idrott och friluftsliv delar årligen ut stipendier till personer som gjort särskilt fina insatser inom Västerås idrotts- och fritidsföreningar. De har nu beslutat vilka som blir årets stipendiater.

2016 års eldsjälsstipendium

10 000 kr
Sofie Stristrup, Född 1970, Västerås Ryttarsällskap

Motivering: Sofie fixar så att alla får den hjälp de behöver för att njuta av sin ridning. Sofie är sedan många år en eldsjäl när det gäller ryttare med funktionsnedsättning. Hon tar sig tid att förklara och hon är mycket omtyckt.

10 000 kr
Per Arne Blomberg, Född 1951, Fiskeklubben Aspen

Motivering: Per-Arne har i över 40 år varit en förebild och eldsjäl inom sportfisket i Västerås. Han berättar om naturens under och hur man gör när man är ute i naturen. Han var med och startade fiskeklubben 1978 och har sedan dess engagerat ungdomar att göra något värdefullt med sina liv.

2016 års barn- och ungdomsledarstipendium

10 000 kr
Joakim Lundström, född 1967, Västerås Shukokai Karateklubb

Motivering: Joakim tränar barn och ungdomar med stort engagemang och ställer alltid upp. Han sätter lika värde på alla. Han har med än 25 års erfarenhet och är en driven ledare.

Delat stipendium om 10 000 kr
Helena Lindblom och Claes Orest, född 1965 respektive 1966, Västerås Irsta Handbollförening

Motivering: Helena och Claes som tränarpar brinner för att utbilda och träna tjejerna i handboll. De har även ett stort engagemang för tjejerna utanför plan. Under många år har de med stor energi och entusiasm tränat flera olika flick-, junior-, och utvecklingslag.

Utdelning av stipendierna

Stipendiaterna firas i samband med en handbollsmatch för damerna mellan VästeråsIrsta och Lugi under våren. 

För mer information

Hans Stergel, ordförande nämnden för idrott och friluftsliv
Telefon: 076-200 79 20
E-post: hans.stergel@vasteras.se

Marlene Kaas, idrottstrateg, Västerås stad
Telefon: 021-39 19 81
E-post: marlene.kaas@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås