Skip to main content

Avsiktsförklaring om forskarutbildning

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 16:11 CEST

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde att underteckna en avsiktsförklaring om samverkan kring forskarutbildning vid Mälardalens högskola.
 
Syftet är att markera en vilja från båda parter att utvidga och fördjupa det befintliga samarbetet till att också omfatta utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola.   

Det känns viktigt att stödja högskolans planer på att bygga upp en forskarutbildning inom hälso- och välfärdsområdet.  Det här är ytterligare exempel på en bra samverkan mellan Västerås stad och Mälardalens högskola, säger Elisabeth Unell, kommunstyrelsens ordförande.  

Utbildningen innebär ur stadens perspektiv en möjlighet att särskilt kompetensutveckla personal med medellång utbildning och därmed stärka viktiga utvecklingsområden.

Bland annat mot denna bakgrund har Västerås stad för avsikt att finansiera minst en doktorand som ska knytas till Mälardalens högskola tidigast hösten 2012.    


För mer information

Monica Ericsson, stadsdirektör, Västerås stad, 021-39 11 04
Elisabeth Unell, kommunstyrelsens ordförande, 070-580 48 19