Skip to main content

Barnombudet medverkar på World Child & Youth Forum

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 08:58 CEST

Barnombudet i Västerås har fått en inbjudan från kungen och drottningen att medverka på World Child & Youth Forum på Stockholms slott den 19 november.

World Child & Youth Forum är en mötesplats för personer som i vanliga fall inte träffas, där de kan byta erfarenheter och inspirera varandra. Det är ett forum där barn och unga också deltar i diskussionen och får bidra med sina perspektiv. Här blir deras röster hörda.

Företrädare för barn- och ungdomsorganisationer, riksdag och regering, offentlig sektor, näringsliv och det civila samhället har bjudits in till ett inledande forum den 19 november på Kungliga Slottet i Stockholm. Förhoppningen är att det ska få fler att utveckla den egna verksamheten i dialog med barn och unga.

Årets forum kommer främst ha artikel 12 i barnkonventionen i sikte. Den slår fast att barn och unga har rätt att komma till tals i alla frågor som berör dem.

– Det är otroligt kul och hedrande att få vara med på det här. Artikel 12 och barns rätt att komma till tals är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta med barnkonventionen på ett sätt som blir levande och på riktigt. Jag hoppas få många nya kontakter och massor med ny och spännande kunskap som jag kan föra vidare till både barn och vuxna här i Västerås, säger Sara Holm Stålhand, barnombud, Västerås stad.

World Child & Youth Forum startades på initiativ av den svenska kungafamiljen. Forumet har som ambition att inspirera fler vuxna i hela världen att förbättra villkoren för hur barn och unga växer upp. I fokus står FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen.


För mer information:
Sara Holm Stålhand, barnombud, Västerås stad, telefon 021-39 99 99
E-post: sara.holm-stalhand@vasteras.se