Skip to main content

Beslut om Gäddeholm gör tydligt på kort och lång sikt att planen går att genomföra

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 15:12 CEST

Länsstyrelsen har beslutat att ge stadens bolag Geddeholm AB tillstånd att överlåta de delar av bolagets mark som enligt gällande översiktsplan ska användas till ny bebyggelse och till trafikändamål till Västerås kommun.

Länsstyrelsens beslut är i linje med den dialog som staden och länsstyrelsen har haft under planprocessen. Beslutet grundas främst på det kulturreservat som staden inrättat i enlighet med länsstyrelsens intentioner, vilka handlar om att långsiktigt säkerställa natur- och kulturvärden av allmänt intresse inom Gäddeholm.

- Det är av mycket stort värde att vi nu entydigt kan förmedla till såväl marknadens aktörer som västeråsarna och övrig omvärld att genomförandet av den antagna översiktsplanen för Gäddeholm kan fullföljas helt utifrån stadens vid varje tillfälle gällande politiska vilja. Samtidigt behöver vi inte sväva i tvivelsmål om vad som är rättsligt möjligt utifrån fideikomisslagstiftningens regelverk, säger Ulla Persson kommunstyrelsens ordförande.


För mer information vänligen kontakta:
Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande, tel 021 39 22 22, ulla.persson@vasteras.se
Per Johansson, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör i Västerås stad tillika vd i Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, tel 021 39 10 85, per.johansson@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad