Skip to main content

Bildar fond för Asköviken-Tidö naturreservat

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 07:29 CEST

Västerås stad har beslutat att bilda fonden för Asköviken-Tidö naturreservat.

 

Ändamålet med fonden ska vara att restaurera, bevara och tillgängliggöra de naturvärden som finns i Asköviken-Tidö naturreservat. Det ska bland annat ske genom finansiering av vetenskaplig forskning som kan bidra till att öka unga människors utbildning och förståelse för naturvård.

 

-          Asköviken-Tidö är ett populärt besöksmål med fantastiska möjligheter att se den rika natur som vi har så nära. Genom att bilda fonden för Asköviken-Tidö naturreservat kommer vi också i fortsättningen att aktivt bidra till planering och utveckling av området, säger Monica Ericsson, stadsdirektör.

 

Den 23 november 1988 bildade Länsstyrelsen i Västmanlands län, Världsnaturfonden (WWF) och Västerås stad Asköviksfonden WWF. Parterna är nu överens om att avtalet som låg till grund för fonden upphör och att de pengar som återstår förs över till Västerås stad och förvaltas inom ramen för stadens ekonomi.

-          Asköviken har utvecklats enormt sedan WWF tog initiativ till Asköviksfonden/WWF i samband med Västerås 1000-årsjubileum. Tiden känns nu rätt att överlämna återstående fondmedel till Västerås för fortsatt förvaltning. Asköviken är idag en bättre fågellokal än någonsin och ett begrepp inte bara i Västmanland utan bland naturvänner i hela Sverige, säger Lennart Gladh, Världsnaturfonden. 

Den nybildade fonden utformas med Västerås stads Kulturfond som förebild. Av riktlinjerna för fonden för Asköviken-Tidö naturreservat framgår bland annat att fondens avkastning inte får användas för sådant som normalt finansieras via stadens intäkter. Beslut om avkastningen ska fattas av kommunfullmäktige i Västerås i samband med att kommunfullmäktige fattar beslut om stadens budget. 

Mer information:

Monica Ericsson, stadsdirektör, Västerås stad, 021-39 11 04

Lennart Gladh, Världsnaturfonden, 021 - 35 10 52, 070- 022 103 67