Skip to main content

Billigare telefoni för Västerås stad med TDC Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 09:16 CEST

Västerås stads upphandling av Telefoni som tjänst har 2012-08-28 tilldelats TDC Sverige AB. Avtalet löper över tre år med två förlängningsoptioner om två år vardera. Avtalet värderas till cirka 8 miljoner kronor per år, vilket innebär en avsevärd kostnadsbesparing för Västerås stad jämfört med nuvarande avtal.

Upphandlingen avser primärt fast telefoni, fasta telefoner, mobil telefoni, mobilt bredband samt telefonväxelfunktioner. Avtalet omfattar och reglerar även integrationsmöjligheter mellan telefoniplattformen och andra system inom Västerås stad.

Beslutet att upphandla Telefoni som tjänst fattades av Mikael Lagergren, e-strateg på stadsledningskontoret.  Detta på grund av att befintligt avtal löper ut i början av nästa år.

- Vi ser en starkt växande trend till ett mera flexibelt och mobilt arbetssätt inom stadens verksamheter. Det innebär ökade krav på telefoni men framförallt mobilt bredband. Det nya avtalets lägre prisnivå och ökade servicegrad är viktiga komponenter i stadens IT-utvecklingsarbete, säger Mikael Lagergren.

Anbudsförfrågan utformades i syfte att åstadkomma bättre administrativa rutiner, dynamiskt och behovsanpassat tjänsteinnehåll samt lägre pris. För första gången i Västerås stads historia genomfördes en upphandling med elektronisk auktion.

Upphandlingen har genomförts tillsammans med Sala kommun.

- Det har varit en utvecklande och spännande resa, från insamling och formulering av krav, definition av upphandlingsstrategi mm till utvärdering och slutlig tilldelning. Den avslutande e-auktionen bidrog i högsta grad till denna spänning! Resultatet av upphandlingen ger kommunen goda förutsättningar att realisera önskade effekter, säger Jonas Rosenqvist, JRT it-konsult, anlitad som projektledare för uppdraget.

För mer information

Mikael Lagergren, e-strateg, 021-39 11 13
mikael.lagergren@vasteras.se