Skip to main content

Bjurhovdaskolan har nominerats till europeiskt pris

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 11:02 CET

Bjurhovdaskolan har nominerats till ett europeiskt pris för sitt arbete med att minska matsvinnet. ”Det är väldigt roligt att vi blir uppmärksammade och framför allt är det kul att vårt sätt att arbeta fungerar. Man brukar säga att man ska använda både piska och morot för att ändra ett beteende – vi har bara använt det sistnämnda”, säger Martin Larsson, vägledare, IDA-enheten.

I kategorin ”Utbildningsinstitutioner” har Bjurhovdaskolan nominerats som svenskt bidrag till tävlingen. I övriga kategorier är bland annat Göteborgs stad och Region Skåne nominerade till pris. Sammanlagt fem svenska projekt är nominerade till prisutdelningen för bästa projekt i ”Europa minskar avfallet”.

Prisutdelningsceremonin kommer att hållas den 28 mars i Bryssel, där de bästa projekten i hela Europa utses. Projekten som har nominerats har alla under 2010 deltagit i ”Europa minskar avfallet” (European Week for Waste Reduction, EWWR). Det är ett treårigt projekt, som stöds av EU-kommissionens program LIFE+. År 2011 arrangeras veckan 19-27 november och det blir sista gången i befintlig form.

Förhoppningen är att alla som någon gång deltagit i ”Europa minskar avfallet” ska fortsätta arbeta med att förebygga avfall på olika sätt, för att nå de övergripande målen om att öka medvetandet och visa konsumtionens påverkan på miljön.

Bjurhovdaskolans arbete med att minska mängden matavfall som kastas i skolrestaurangen har gett resultat. När projektet startade, för ungefär ett år sedan, slängdes tio kilo mat per dag. Idag slängs 6,8 kilo. Det motsvarar en besparing på 640 kilo per år.

Projektet har utvecklats av Martin Larsson, vägledare, IDA-enheten och av personal som jobbar i skolrestaurangen på Bjurhovdaskolan: kocken Anders Jansson och restaurangbiträdet Eva Kaneberg.

Viktiga delar i projektet har dels varit att eleverna fått komma med egna förslag på hur mängden matavfall som kastas ska minska, dels att de har fått positiv feedback.
– Varje vecka har resultatet av hur mycket mat som slängts meddelats i skolradion, som alla elever lyssnar på. Och på en tavla i matsalen sitter resultatet för gårdagens lunch. När eleverna får positiv respons direkt på det de gör förstärks deras beteende, säger Martin Larsson.


För mer information:
Martin Larsson, IDA-enheten, Västerås stad, telefon 021-39 29 46