Skip to main content

Bostadsområdet Erikslund blir Eriksborg

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 08:24 CEST

Bostadsområdet Erikslund, öster om Surahammarsvägen byter i och med Byggnadsnämndens beslut 23 september, namn till Eriksborg. Motiven är trafikvägledning och allmän orientering i staden.

Ur trafiksynpunkt är det en tydlig fördel att med namnsättningen separera bostadsområdet från det stora och växande handelsområdet Erikslund. Det ger bra förutsättningar för en tydlig och lättolkad vägvisning, som in sin tur leder till minskade felkörningar och minskad oönskad tung trafik i bostadsområdet. Även sett till allmän orienterbarhet i staden är ändringen positiv.

Namnet Eriksborg har sedan många år anknytning till området och är därför lämpligt ur såväl kulturhistorisk som funktionell synpunkt.

Mer information:

Tomas Persson, lantmäteridirektör, Västerås stad, 021-39 25 74

E-post: tomas.persson@vasteras.se