Skip to main content

Byggherrar för punkthusen i kvarteret Focken, Öster Mälarstrand, är nu utsedda

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 16:19 CEST

Fastighetsnämnden utsåg vid sitt sammanträde 2013-06-13 Svea Fastigheter, Stockholm, och NCC Boende AB, Västerås, till byggherrar för de fyra punkthus som ska byggas inom kvarteret Focken på Öster Mälarstrand.

Område A: två punkthus i 13 våningar med hyresrätt som upplåtelseform. Byggstart är planerad till mars 2015, byggherre Svea fastigheter AB, Stockholm.
Nämndens motivering: Modern arkitektur i framkant med karaktärsfullt utformade balkonger. Terassen/garaget med mångsidigt nyttjad ovanyta har anpassats i höjd på ett känsligt sätt med två olika höjdsteg, ett vid gatan och det andra vid terrassen.

Område B: två punkthus i 13 våningar med hyresrätt som upplåtelseform. Byggstart är planerad till juni 2014, byggherre NCC Boende AB, Västerås.
Nämndens motivering: Välgestaltade punkthus med varierade fasader med fönsterplaceringar i tetrisliknande mönster. Husen speglar nutida arkitektur på ett bra sätt. Den upphöjda terrassen/garaget har anpassats fint till den bakomliggande Mälarparken.

Öster Mälarstrand är ett av Västerås stora utvecklingsområden, och utgör tillsammans med Lillåudden och Östra hamnen en del av översiktsplanen för centrala Mälarstranden som fullt utbyggt kan komma att innehålla ca 4 000 lägenheter.

Den nu aktuella detaljplanen medger 600 nya lägenheter i olika typer av hus. Grundidén är en ”uppluckrad” kvartersstad med stor del gröna inslag, bland annat i form av ett genomgående grönt stråk och en bevarad ekdunge. De fyra punkthusen kommer att byggas i bakkant mot Mälarparkens skogsområde.

För mer information:

Jazmin Pettersson, Fastighetsnämndens ordförande, Västerås stad, tel 073-837 24 10 eller 070-281 69 95

Jens Almcrantz, avdelningschef NCC Boende Västerås, tel  021-10 55 22 eller 070-675 52 01

Erik Widmark, direktör Sveafastigheter Stockholm, tel  08-545 075 06 eller 070-586 75 06

Ulf Edvardsson, projektledare Fastighetskontoret Västerås stad, tel  021-39 17 91.


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad