Skip to main content

Den första anhörig-/närståendedagen i Västerås

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 10:32 CEST

Torsdagen den 6 oktober uppmärksammas Sveriges första nationella anhörig-/närståendedag i Västerås. Det sker framförallt på stadens 13 olika mötesplatser. Under dagen besöker bland annat politiker från äldrenämnden de flesta mötesplatserna.

Många i samhället vårdar en sjuk make, förälder eller annan närstående. De gör det ofta utan hjälp eller stöd från omgivningen. För att erbjuda hjälp och stöd till den här gruppen har äldrenämnden genomfört en rad aktiviteter för att nå närstående som vårdar. Ett sådant initiativ är den första anhörig-/närståendedagen.

– Syftet med dagen är dels att visa vad mötesplatserna kan erbjuda och dels att informera om det stöd som finns att få, säger Irja Sternberg, utvecklare på sociala nämndernas stab. Men den allra viktigaste anledningen är naturligtvis att lyfta fram den viktiga insats i vård- och omsorgsarbetet som de närstående gör.

Under dagen kommer politiker från äldrenämnden att besöka de flesta mötesplatserna. Andra som deltar är särskilt utbildade anhörig-/närståendestödjare, frivilligföreningar som Demensföreningen, Anhörigföreningen Västra Aros samt Väntjänsten, Röda Korset, pensionärsföreningar, distriktssköterskor, biståndshandläggare och diakon.

De 13 mötesplatserna har ett individuellt program för dagen. För information om tider och arrangemang för varje enskild mötesplats kontakta respektive mötesplats. Adresser och telefonnummer finns på www.vasteras.se under fliken vård och omsorg/sysselsättning mötesplatser.

För mer information kontakta:

Kent Ryberg, ordförande äldrenämnden, 070-465 80 22