Skip to main content

Envisions 2010 med temat vatten

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 11:38 CET

Envisions är Sveriges största konferens för hållbar utveckling. Årets tema är ”Vatten – hållbar vattenanvändning en förutsättning för välfärd och utveckling”, med en stark koppling till klimatfrågan.

Konferensens syfte är att förmedla ny kunskap och inspiration runt om bland Sveriges företag, kommuner, landsting, regionförbund och länsstyrelser. På Envisions tar deltagarna del av föreläsningar i plenum, lyssnar till debatter, deltar aktivt på seminarier samt tar del av de senaste forskarrönen. Programmet är fördelat på två dagar.

Datum: 20-21 april
Plats: Aros Congress Center i Västerås

Moderator för Envisions 2010 är Alice Bah Kuhnke. Deltagare är bland andra Jan Eliasson, Anders Berntell, Svante Axelsson, Lars-Erik Liljelund med flera.

2010 års huvudrubriker är:
• Miljöteknikexport
• Klimatanpassning & Samhällsplanering
• Uppföljning Köpenhamn
• Ansvarsfrågan industrin – företagen & samhället
• Östersjöstrategin
• Vattendirektivet
• Miljömålen – nya perspektiv

Mer information finns på
www.envisions.se

Arrangörer: Västerås stad, Landstinget Västmanland och Länsstyrelsen i Västmanlands län i samarbete med Miljödepartementet, Utrikesdepartementet, Sveriges kommuner och landsting, Stockholm International Water Institute, Boverket, Sida, Vattenmyndigheten, SMHI och Mälardalens högskola.

För mer information:
Theresa D’Errico, Västerås stad, telefon 021-39 28 35