Skip to main content

Extra sammanträde för byggnadsnämnden torsdag 26 juli

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2018 14:10 CEST

På torsdag den 26 juli har byggnadsnämnden ett extra sammanträde. Då förväntas beslut fattas i ärendet för anordnande av stödmur i del av Svartåns vattenområde vid Fiskartorget på fastigheterna Västerås 1:201, Västerås 1:215 och Västerås 1:230. Stödmuren är den del av en faunapassage som ska underlätta för fiskar att passera vandringshindret turbinbron på sin väg upp i Svartån. 

Byggnadsnämnden sammanträder klockan 9.00 i sal A491 i Stadshuset, Västerås. Press och allmänhet är välkomna på den första öppna delen av sammanträdet då information ges om faunapassagen.

För mer information:

Lars Kallsäby (C), ordförande i byggnadsnämnden, telefon 021-39 29 50, lars.kallsaby@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon 021-39 10 59, carl.arno@vasteras.se