Skip to main content

Fler tjänster ökar servicenivån på webben

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 09:17 CEST

Sedan tidigare går det att ansöka om till exempel bygglov och barnomsorgsplats samt registrera livsmedelsföretag via vasteras.se. Nu höjer Västerås stad servicenivån ytterligare och lanserar elektroniska blanketter som går att fylla i och skicka in direkt via webben.

– Vårt långsiktiga mål är att få bort pappersblanketter helt och därför fortsätter arbetet med att utveckla fler och mer avancerade elektroniska tjänster och blanketter, säger Karin Hjärpe, kanslichef, Västerås stad. 

Fördelarna med e-tjänster och elektroniska blanketter är flera. Till exempel går det att utföra ärenden vid den tidpunkt som passar västeråsaren bäst, när som helst på dygnet, veckans alla dagar.

E-tjänsterna är interaktiva och användare får hjälp och vägledning att fylla i rätt uppgifter, så att behovet av kompletteringar minskar. På det sättet kan ett ärende hanteras snabbare hos Västerås stad. Även de elektroniska blanketterna innebär förenklad hantering och förbättrad tillgänglighet för kommuninvånare och företag. 

Just nu har Västerås stad ett 40-tal e-tjänster, såväl avancerade som enklare. En del av e-tjänsterna kräver e-legitimation. Arbetet med att utveckla fler e-tjänst fortsätter. 

De som inte har tillgång till dator kan få de blanketter de efterfrågar genom att hämta dem i Stadshusentrén eller få dem hemskickade med post, precis som tidigare. Stadshusentrén erbjuder också hjälp att använda e-tjänsterna på de publika datorer som finns där. 

Läs mer om Västerås stads e-tjänster och elektroniska blanketter på: 

http://www.vasteras.se/omvasteras/etjansterelektroniskablanketter/Sidor/etjansterblanketter.aspx

För mer information:

Karin Hjärpe, kanslichef, Västerås stad, 021-39 12 00

E-post: karin.hjarpe@vasteras.se