Skip to main content

Flyktingarna i Västerås är väl integrerade

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:25 CET

En rapport som presenterades vid individ- och familjenämndens sammanträde den 21 februari visar att flyktingars sysselsättningsgrad är på hela 82 %.

Flyktingar som anländer till Västerås får genomgå ett tvåårigt introduktionsprogram på heltid. I programmet ingår studier, arbetslivspraktik, samhällsinformation, friskvård med mera. Efter avslutat introduktionsprogram är målet att personen ska ha ett arbete, studera eller ha någon annan lämplig sysselsättning.

Kommunstyrelsen har i den strategiska planen ett mål om att 68 % av flyktingar i arbetsför ålder vilka genomgått introduktion ska två år efter ankomst ha gått vidare i arbete, fortsatta studier eller annan lämplig sysselsättning.

2005 års kartläggning visade siffran 75 %. Olika insatser har genomförts för att höja kvaliteten och förkorta tiden för flyktingar i introduktionsprogrammet.

Den uppföljning som gjorts visar att för 2006 har målet uppnåtts med än bredare marginal. 82 % av de flyktingar som genomgått introduktionen har två år efter ankomst gått vidare till arbete, studier eller annan lämplig sysselsättning. Den största skillnaden mot föregående år är att en mindre andel än tidigare fortsätter att läsa på nivån svenska för invandrare.

För mer information kontakta:
Yvonne Pettersson, utvecklare Sociala nämndernas stab, 021-39 19 67.