Skip to main content

Förbättringsåtgärder inom den sociala barn- och ungdomsvården

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2014 08:44 CEST

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot Västerås stad i ärenden som rör socialtjänstens barn och ungdomsvård. Om inte de åtgärder IVO beslutat är genomförda senast den 12 september 2014 väntar ett vite på 1 miljon kronor.

De krav som IVO, som är tillsynsmyndighet inom socialtjänstområdet, ställer på socialkontor barn och ungdom, Västerås stad, är bland annat att utredningar ska bli klara inom lagstadgad tid, att säkerställa att vård- och genomförandeplaner upprättas i samband med att barn placeras utanför hemmet och att familjehem utreds innan beslut om placering fattas.  

Västerås stad genomför en rad åtgärder för att komma tillrätta med situationen.  

-  Vi arbetar hela tiden med förbättringar. Det största problemet är att vi under en längre tid varit underbemannade. Socialtjänsten har svårt att rekrytera socionomer, särskilt inom myndighetsutövningen gällande barn- och ungdomsområdet. Detta är ett nationellt problem. Vi möter det genom en rad åtgärder för att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation, säger Staffan Jansson, ordförande i individ- och familjenämnden och Eva Sahlén, direktör på sociala nämndernas förvaltning.

Våra förbättringsåtgärder:  

  • Ett pågående arbete med att ta fram rutiner och checklistor som stöd för handläggningen.
  • Sociala nämndernas förvaltning rekryterar kontinuerligt socialsekreterare.
  • Kommunstyrelsen har beslutat om extra lönesatsning för socialsekreterare.
  • Sociala nämndernas förvaltning har beslutat om ytterligare en extra lönesatsning riktad till socialsekreterare inom barn- och ungdom.
  • Vi planerar för en långsiktig lönestrategi.  
  • Vi försöker möta den akuta personalbristen genom att köpa konsulttjänster.
  • Vi kommer att förstärka arbetsledningen med fyra konsulenter.handlägga vissa ärenden.
  • I augusti får vi hjälp med viss personal från öppenvården.
  • Individ- och familjenämnden har beslutat om ett traineeprogram för nyutexaminerade socionomer.

För mer information:
Staffan Jansson, ordförande i individ- och familjenämnden, Västerås stad, 021-39 32 31
staffan.jansson@vasteras.se

Karin Bodlund, bitr. direktör, Västerås stad, 021- 39 14 41
karin.bodlund@vasteras.seI Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad