Skip to main content

Företag i Robotdalen Västerås vann europeisk upphandling

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 09:04 CEST

De svenska företagen Bestic AB och Bioservo Technologies AB, som båda är med i Robotdalen Västerås, fick bäst poäng i utvärderingen i den första europeiska förkommersiella upphandlingen – projekt SILVER.

Förkommersiell upphandling är en form av innovationsupphandling där de upphandlande organisationerna beskriver sina behov – i det här fallet lösningar som gör äldre självständiga med ny teknik – och bjuder in innovatörer att söka finansiering för att utveckla nya lösningar.

Bestic AB och Bioservo Technologies AB får nu finansiering för att i ett första steg utveckla sina robotiklösningar vidare i en konceptstudie. Goda möjligheter finns att företagen därefter även får utveckla prototyper och testserier i senare stadier i upphandlingen.

Syftet med Projekt SILVER är att upphandla utveckling av nya tekniska lösningar som baseras på de senaste årens framsteg inom robotik. Lösningarna ska ge äldre människor ett tryggare och värdigare vardagsliv och möta Europas utmaning med en åldrande befolkning.

SILVER (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics) är ett europeiskt konsortium från Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Finland och Sverige. Från Sverige deltar den statliga innovationsmyndigheten Vinnova och Västerås stad.

Västerås stad har valt att gå med i EU-projektet SILVER på grund av projektets båda huvudmål:

  • Att utveckla nya innovationsvänliga former för offentlig upphandling
  • Att få fram nya innovativa lösningar för att äldre ska vara självständiga och må bra

- Vi har varit en av nio partners sedan projektet startade i januari 2012, berättar Mats Rundkvist, projektledare för Välfärdsteknologi på Västerås stad.

Västerås stad tillför projektet upphandlingskompetens och kunskap kring äldreomsorg och välfärdsteknologi.

- Våra främsta bidrag har varit att tillföra brukarperspektivet och att göra en strukturerad behovsanalys av vilka gemensamma utmaningar äldreomsorgen står inför i de fem deltagande länderna när andelen i befolkningen som är över 80 år ökar.

Arbetet har skett i nära samarbete med äldre i Västerås och med hemtjänsten.

Finansieringen av Västerås stads arbete i projektet kommer främst från EU och Vinnova, men Västerås stad bidrar också med medel ur egen budget.

- För Västerås stad är det viktigt att arbeta för goda innovationer som gör det möjligt att erbjuda en god vardag för äldre i framtiden, säger Mats Rundkvist.

Bioservo Technologies AB har en lösning som kommer att kunna öka styrkan i arm och hand hos personer som av olika skäl inte har kraften att sköta sina vardagsgöromål själva. Iron arm är en ergonomisk krafttillförande servoenhet som hjälper användaren att sträcka upp armarna, lyfta, hålla och bära.

- Vi är självklart väldigt glada och stolta över att ha blivit utvalda att delta i första fasen av SILVER. Det är ett viktigt projekt då det syftar till fortsatt utveckling av avancerade hjälpmedel som kan bidra till en ökad självständighet för den åldrande befolkningen i det dagliga livet. Iron arm är en naturlig utveckling av vår prisbelönta Servohandske och visar att vår idé och teknologi ligger rätt i tiden, säger Tomas Ward, VD Bioservo Technologies AB

Bestic AB har en lösning för människor som idag inte klarar sin måltidssituation på egen hand, utan är beroende av hemtjänst. I framtiden kommer de själva kunna välja när de vill äta, och de klarar det på egen hand. Lösningen bygger på det nuvarande måltidshjälpmedlet Bestic, som kommer att vidareutvecklas till en helt ny generation av måltidsassistans.

- Vårt förslag bygger på en helhetslösning kring måltidssituationen. En positiv måltidsupplevelse påverkas av flera aspekter; nutrition, kultur, tradition, ergonomi i sittande, möjligheter att tugga och svälja livsmedel, sociala interaktioner med mera, säger. Syftet är att bidra till att skapa hälsosamma, goda och nyttiga måltider som är enkla att hantera och ger användaren möjlighet att äta självständigt utifrån individens behov och situation, säger Catharina Borgenstierna, VD Bestic AB.

För mer information kontakta:

Mats Rundkvist, projektledare, Västerås stad, 021 – 39 01 85

Catharina Borgenstierna, VD, Bestic AB, 073 – 393 00 07,
www.bestic.se

Tomas Ward, VD, Bioservo Technologies AB, 076 – 894 00 40,
www.bioservo.com

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad