Skip to main content

Förslag på ny renhållningstaxa för 2011

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 14:28 CET

Vid sitt sammanträde den 10 november beslutade kommunstyrelsen om ett förslag på ny renhållningstaxa för 2011.

Den nya renhållningstaxan har som syfte att styra mot miljömässigt bättre alternativ och den återspeglar bättre de faktiska kostnaderna för olika abonnentkategorier.

Västerås stads konkurrensutsättning av sophämtningsverksamheten har resulterat i betydande kostnadsminskningar. Även avskaffandet av skatten på avfallsförbränning från och med 1 oktober 2010 har minskat kostnaden för avfallshanteringen. Det gör att den renhållningstaxa som föreslås för 2011 innebär en taxesänkning på cirka 7 miljoner kronor.

Den nya taxan innehåller styrningseffekter som uppnås genom taxesänkningar för ett stort antal abonnenter. Medan de som inte sorterar sitt avfall samt hemkomposteringsabonnenter med stora kärl och tät hämtningsfrekvens får höjda taxor.

För ett hushåll i småhus som källsorterar (rest- och bioavfall 120-140 liter) minskar den årliga avgiften från 2 759 kr/år till 2 170 kr/år (-21 procent). För ett flerbostadshus (exempel fastighet med 23 lägenheter) som källsorterar minskar avgiften med -13 procent.

Det slutliga beslutet om ny renhållningstaxa för 2011 fattas av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 25 november i samband med beslut om budgeten för 2011.


För mer information
Hans Näslund, Västerås stad, 021-39 16 60, hans.naslund@vasteras.se