Skip to main content

Första spadtaget för nya stadsdelen Lillhamra

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 09:03 CET

På onsdag påbörjas officiellt byggnationen av Västerås nya stadsdel Lillhamra. En trädgårdsstad som rymmer boendeformer för alla västeråsare – i den del av staden där de uppger att de helst vill bo.

Datum och tid: Onsdag 23 februari klockan 11.00

Plats: Lillhamra mellan Talltorp och Hälla kolonistugeområde, se karta.

Intervjumöjligheter: Jazmin Pettersson, ordförande, Fastighetsnämnden; Mikael Pettersson Sjölund, VD Aros Bygg och Förvaltning AB; Christian Brobeck, VD Aroseken; Patrik Mellgren, Regionchef Peab; Kenneth Jönsson, VD Mälarenergi. På plats finns även barn från Talltorps förskola.

När Västerås stad i en omfattande enkät frågade kommuninvånarna vart de helst skulle vilja bo, svarade majoriteten de östra delarna. Sju av tio invånare uppgav Talltorp som det enskilt mest intressanta området.

– Lillhamra innebär att vi börjar förverkliga västeråsarnas önskningar och erbjuder varierade boendeformer som kan passa många invånare, säger Jazmin Pettersson, fastighetsnämndens ordförande.

Lillhamra avgränsas i norr av E 18, i väster av villakvarteren i Talltorp och i söder av Väderleksgatan. Första etappen kommer att innehålla en variation av boendeformer och hustyper, med cirka 300 bostäder i form av småhus, radhus och mindre flerfamiljshus, samt tomt som möjliggör byggnation för skola, förskola eller äldreboende. Även tomter för eget byggande kommer att säljas.

Lillhamra byggs utifrån trädgårdsstadens idéer med väl utformade gaturum som inramas av staket, häck eller mur och byggnader som placeras i linje med sina entréer vända mot gatan.  Alla hus inom Lillhamra byggs som lågenergihus och blir det hittills största området med nya fjärrvärmekonceptet med lågtemperatur anpassat för lågenergihus, vilket är unikt i Sverige.

Aros Bygg och Förvaltning AB, Aroseken och PEAB kommer att bygga i första etappen som är indelad i fyra områden. Stadsdelen beräknas vara färdigställd 2017 beroende på utbyggnadstakt och efterfrågan. Grafik för fri publicering kan laddas ned på vasteras.se/press.

 

För mer information:

Jazmin Pettersson, fastighetsnämndens ordförande, 073-837 24 10,

jazmin.pettersson@vasteras.se

Ulrika Wikström, projektledare fastighetskontoret, Västerås stad, 021-39 12 64,

ulrika.vikstrom@vasteras.se

Bifogade filer

Word-dokument