Skip to main content

Fortsatt stabil ekonomi i Västerås stad

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2019 07:30 CET

2018 års resultat för Västerås stad visar preliminärt på ett överskott om 344,1 mnkr. Det framgår av den bokslutskommuniké som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen.

-Västerås har en stark ekonomi som tryggar fortsatta satsningar i skola ochäldreomsorg. Överskott behövs för att finansiera de stora investeringar vi står inför, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

I resultatet ingår reavinster med 200,1 mnkr (tomträtter o fastigheter 186,6 mnkr och kapitalvinster 13,5 mnkr), överskott från exploateringsverksamheten 116,2 mnkr samt en avsättning till miljöskulder i hamnen 84,8 mnkr.

--Överskottet om 344 mnkr innebär att vi stärker ekonomin, men det finns utmaningar med bland annat underskott inom individ- och familjeomsorgen. Det är viktigt att ha ordning och reda i ekonomin för att klara utmaningarna framåt, säger Anette Ömossa, ekonomidirektör Västerås stad.

Resultatet är exklusive reavinster, exploatering och avsättning till miljöskuld och andra jämförelsestörande poster är 82 mnkr (1 % av skatteintäkterna). Budgeterat resultat uppgår till 150 mnkr (1,9 % av skatteintäkterna). En bidragande orsak till budgetavvikelsen är underskottet inom individ- och familjenämnden på 96 mnkr.

Notera att resultaten är preliminära och att de inte har styrelsebehandlats.

För mer information:

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande 021-39 12 62

Anette Ömossa, ekonomidirektör Västerås stad 021-39 00 17

Bokslutskommunikén hittar du på vasteras.se.

https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/kommunfakta/ekonomi-och-budget.html