Skip to main content

Framstående pedagoger får pedagogiskt pris

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 08:10 CEST

Under festliga former delar Vasiliki Tsouplaki, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, samt Anders Teljebäck, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, ut årets pedagogiska pris till framstående pedagoger i Västerås. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

När: Tisdag den 4 juni 2013, klockan 11.30
Var: Stadshuset, foajén utanför kommunfullmäktigesalen

Årets pristagare är:

Förskollärare Catarina Thorén och barnskötare Susann Lundberg på Irsta förskola
Med stort engagemang och ett positivt förhållningssätt har pristagarna förändrat och förnyat genom att skapa en grupp för förskolans femåringar där ett entreprenöriellt lärande har fått ta plats. En ”förskola för framtiden” har vuxit fram, där barnens inflytande och delaktighet styr verksamheten. Pedagogerna är medaktörer som inspirerar, lockar och vägleder barnen för att nå drömmar och mål.

Klasslärare och modersmålslärare på Trollbacksskolan
Genom ett unikt samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare har eleverna utvecklat förståelse för det matematiska språket och de begrepp som är betydelsefulla för att kunna lösa matematiska problem. Lärarna har tillsammans introducerat en mångfald av arbetssätt och arbetsformer som har lett till att eleverna har utvecklat ett interkulturellt synsätt på matematikbegreppen. Resultatet är en markant ökning av elevernas resultat.

Lärarna för Ung Företagsamhet, Siv Hallsmar Fristedt, Anna Wilk, Jarker Östman och Zekeria Can vid Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola
Genom ett kreativt och engagerat arbete har lärarna lett och sporrat eleverna till förtjänstfulla framgångar inom entreprenöriellt lärande och genom de UF- företag de drivit. Pristagarna har genom ett målinriktat kontaktskapande arbete med näringslivet och företagande kunnat erbjuda eleverna en verklighetsanknytning i skolarbetet.

För mer information
Haidi Bäversten, strateg barn- och utbildningsförvaltningen, 021-39 28 62


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad