Skip to main content

IDA - vinnare av GötaPriset 2011

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 10:04 CET

I går kväll under Kvalitetsmässans galainvigning på Göteborgsoperan tog IDA-projektet (Inkludering, Delaktighet, Aktivitet i förskolor och skolor) hem GötaPriset 2011. Bland de fyra nominerade bidragen till priset fanns Glada Hudik-teatern, Bålstapolarna Håbo kommun och Mobila akutteamet för äldre, Landstinget Kronoberg.

Priset delades ut av höjdhopperskan Emma Green Tregaro med bland annat följande utdrag ur juryns motivering ” Många skolor i Västerås kämpade med dåliga studieresultat och låg trivsel. De vanliga metoderna med mer resurser till samma sak hjälpte inte. IDA-projektet vände trenden och visade att vägen till en bättre skola bygger på att eleverna respekteras som hela och aktiva människor, med känslor och ingående i ett socialt sammanhang.”

- Det känns helt underbart att vi vann och det är en bekräftelse på att ett positivt förhållningsätt där olika kulturer förstärker och berikar varandra ger ett bra resultat, säger Erik Johansson, enhetschef IDA-projektet.

Prischeck på 150 000 kronor
GötaPriset delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. De fyra projekten har nominerats bland 379 insända bidrag. IDA-projektet får motta GötaPriset samt en prischeck på 150 000 kronor. GötaPriset är en glasskulptur av den kände glaskonstnären Kjell Höglund.

- Vad vi ska göra med prispengarna vet jag inte riktigt än. Vi får sätta oss ner och diskutera hur vi bäst kan använda dem.

Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Göteborgs universitet.


Målet är att höja attraktiviteten på skolor och förskolor
Målsättningen med IDA-projektet är att höja attraktiviteten och studieresultaten på elva förskolor och skolor i Västerås. Men man ska också stödja familjer i sitt föräldraskap och öka antalet medarbetare med annan etnisk, språklig och kulturell bakgrund i skolans och förskolans verksamheter. För att nå målen ska arbetet utgå från tre insatsområden; modersmål/språk och kommunikation, familjestöd och passion/kultur.

- Jag vill tacka de rektorer, lärare och elever som vi arbetar tillsammans med för att de vill släppa in IDA i deras verksamheter. Utan dem hade vi aldrig kommit så här långt.

Läs mer om IDA-projektet på www.vasteras.se

Läs mer om GötaPriset på www.kvalitetsmassan.se

För mer information, kontakta
Erik Johansson, enhetschef IDA, 021-39 21 86
Åsa Sundgren Häggberg, verksamhetschef Fritid och Förebyggande, 021-39 29 32