Skip to main content

Inbjudan: Kom till vårt miljöseminarium den 30 juni

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 12:13 CEST

I samband med att Västerås arrangerar NOVU, nordisk vänortsvecka, hålls ett miljöseminarium med Maria Wetterstrand som moderator.

Tid och plats: 30 juni kl 9.00-12.00 på Växhuset.
Media hälsas hjärtligt välkomna på besök.

NOVU – nordisk vänortsvecka 29 juni-3 juli – är en årlig ungdomsvecka där 15-20 ungdomar från Västerås nordiska vänorter träffas och jobbar tillsammans. Dessutom deltar politiker och tjänstemän.

Värdskapet alternerar och vart femte år är Västerås värd. Det övergripande temat för denna femårsperiod, 2013-2017, är FN:s milleniemål. Västerås har valt att arbeta med tema miljö vilket ska genomsyra hela veckan. Under veckan arrangeras en mängd aktiviteter på temat miljö.

Mer information:
Ulla Arvidsson, ledningssamordnare, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen: 021-39 17 76

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad