Skip to main content

​Inbjudan till pressträff: Viktiga frågor beslutas på nästa byggnadsnämnd

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 08:33 CEST

Det är många stora och viktiga frågor som ska avgöras på torsdagens byggnadsnämnd.

Särskilt spännande är att detaljplanen för det nya ridcentrumet på Badelunda-Tibble nu är färdigt för samråd. Den nya ridanläggningen kommer att inrymma Hamre ridcenter, som flyttas, och Västerås Ridgymnasium. Bland annat har en social konsekvensanalys av flytten gjorts, där barnperspektivet och jämställdhetsperspektivet fått ett stort utrymme. 

Detaljplanen tar hänsyn till kulturmiljövärdena i området och visar också vilka spännande utvecklingsmöjligheter som finns i framtiden - både för ridanläggningen och skolan men även för området i stort. Flytten innebär också att stora ytor på Hamre blir fria för bostadsbyggande.

Det är fortsatt stort fokus på nya bostäder. Totalt tas beslut om bygglov för 126 lägenheter och dessutom beslutas om första bygglov för etapp 3 på Öster Mälarstrand. Här planeras tre flerbostadshus med sammanlagt 40 lägenheter. Ett av husen blir åtta våningar högt med ett växthus på taket.

Nu är också byggandet på Nordanby Äng i full gång. På nämnden tas beslut om bygglov för det viktiga bullerdämpande huset som Mimer vill bygga. Huset kommer med sin genomtänkta färgsättning och strategiska form fungera som ett landmärke för området.

Planärendena behandlas på nämndens öppna del medan byggloven behandlas på nämndens slutna del.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del klockan 13.00 och att delta i ett öppet pressmöte klockan 15.00 torsdag 27 augusti. Vi ses utanför A491.

Möjlighet finns att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande i byggnadsnämnden

Staffan Jansson
Förste vice ordförande i byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande i byggnadsnämnden

Tomas Persson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad

Hans Larsson, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad

Vesna Kranjec, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad

För mer information:

Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås