Skip to main content

Inbjudan till release av ny utbildningsplan för Västerås stad

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 14:21 CEST

Kommunfullmäktige i Västerås stad har antagit en utbildningsplan som visar hur kommunens skolväsende ska utformas under åren 2007-2011. I planen anges ett antal mål som den kommunala verksamheten är skyldig att arbeta med. Det finns också en stark politisk ambition att planen ska omfatta alla barn och ungdomar i Västerås, även dem som finns i fristående verksamheter.

Nu ska utbildningsplanen för 2007-2011 presenteras för verksamhetschefer, skolledare, rektorer och enhetschefer samt fackliga representanter.

Medias representanter hälsas välkomna till release av den nya utbildningsplanen.

Tid: tisdagen den 28 augusti 2007, kl 14.00-17.00.
Plats: Aros Congress Center, Stora kongresshallen.

Program:
14.00-14.30 Kaffe med releasebakelse
14.30-14.40 Inledning
14.40-15.00 Kulturinslag
15.00-17.00 Presentation av utbildningsplanen samt den politiska viljeinriktningen och vad målen innebär


För mer information:
Monika Löving Nilssen, pedagogiska nämndernas stab, Västerås stad, 021 - 39 26 28.