Skip to main content

Inga beslut fattade om nya köregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Västerås

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 10:23 CEST

På barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 13 maj behandlades frågan om förslag till beslut om reviderade köregler för förskola, fritidshem och pedagogiska omsorg i Västerås. Ärendet ändrades på nämnden från ett beslutsärende till ett överläggningsärende. Frågan kommer att behandlas på nytt på nämndens sammanträde den 17 juni.

- Vi behöver utreda frågan ytterligare och kommer därför att behandla frågan igen på nämndens sammanträde den 17 juni, säger Vasiliki Tsouplaki, barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Mer information
Vasiliki Tsouplaki, barn- och ungdomsnämndens ordförande, 021-39 23 41


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad