Skip to main content

Invigning ny ladugård på Gäddeholm

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 11:55 CEST

Foto Magdalena Widegren

Nu är den nya ladugården på Gäddeholm klar. En toppmodern ekologisk mjölkgård. Bygget har pågått sedan sommaren 2014. På lördag den 4 juni 2016 kl 14.00 är det dags för invigning.

De nya byggnaderna är ligghall för korna och teknikbyggnad som innehåller mjölkgrop, mjölkrum, personalutrymmen, kalvnings- och sjukboxar. Besökare kan titta på när korna mjölkas och sköts om. Det finns också ett bokningsbart rum för utbildning och studiebesök. Dessutom har även nya plansilos för fodret och fyra gödselbrunnar byggts och kornas gamla ligghall byggts om till ungdjuren.

Invigningen, tid och plats:
Ceremonistart 14:00, gemensam ekologisk mjölkskål på scenen ca 14:15, visning av ladugården, fika, information och tid för intervjuer ca 14:20.

Invigningen sker utomhus på ladugårdsbacken. Rejäla skor och kläder efter väder. Parkering sker vid allén nedanför ladugården. Efter ceremonin bjuds det på ekologisk mjölk och fika för stora och små. Det finns också möjlighet att få reda på mer om byggandet av nya bostäder, kulturreservatet och hur det är att bo på Gäddeholm.

Vid ceremonin medverkar kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck, Geddeholms ABs ordförande Thomas Karlsson och arrendator Marcus Skure. Göran Johansson, Geddeholms AB, är moderator.

För mer information:
Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande (S), 021-39 12 62
Marcus Skure, arrendator Geddeholms Gård, 070-588 68 86
Thomas Karlsson, ordförande Geddeholms AB, 070-765 55 37
Göran Johansson, fastighetskontoret, Västerås stad och Geddeholms AB, 021-39 27 63 eller 076-569 44 69

Geddeholms AB, som ägs av Västerås stad, har tillstånd av länsstyrelsen att sälja mark till staden för exploatering. Förutsättningen för detta var att bilda ett kulturreservat av herrgården och närmare 400 hektar för fortsatt djurhållning och jordbruksdrift. För att klara driften behövdes den uttjänta ladugården ersättas. Nu finns här en miljövänlig och säker anläggning som också fungerar som visningsladugård för skolelever, turister och västeråsare.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås